Agosto, 2019

  1. Maaari nang Kumunsulta gamit ang wikang Vietnamese at Filipino!

    Sa “Information desk para sa mga Dayuhan”, bukod sa Hapon, dati nang may pagsalin sa wikang Inggles, Intsik at Koreano, …

Latest Information

Banner Ads
PAGE TOP