Bagong Impormasyon

Libreng Konsultasyon sa Batas at Visa para sa mga Dayuhan

Pwedeng mag-konsulta sa immigration lawyer tungkol sa pagpakasal, pagpalit ng klase ng visa upang makapagtrabaho, pagproseso upang maging Hapon ang nasyonalidad.

Pwede ring mag-konsulta ang Hapon tungkol sa mga problemang may kinalaman sa dayuhan tulad ng pag-hire ng dayuhang empleyado o pag-kasal sa isang dayuhan.

Kompidensyal. Libre at hindi kailangan ng reserbasyon

Pumuntalamang ng direkta sa tanggapan/lugar.

Araw at Oras

Ika-29 ng Setyembre taong 2019 (Linggo) 10:00~16:00

Lugar

Osaka international house Foundation 3F 会議室(かいぎしつ)/Silid ng pagpupulong 3・4

May Pagsalin sa mga Sumusunod na Wikaiskedyul

Wikang Hapon, Inggles, Intsik, Koreano, Thai, Espanyol

チラシ(PDF

1909visa-consultation

 

[Para sa mga katanungan]

Osaka International House Foundation Information Center

TEL:06-6773-8989  FAX:06-6773-8421

Balita ayon sa Kategorya

Banner ng mga ka-relasyon na Organisasyon
Banner Ads
PAGE TOP