Bagong Impormasyon

Maaari nang Kumunsulta gamit ang wikang Vietnamese at Filipino!

Sa “Information desk para sa mga Dayuhan”, bukod sa Hapon, dati nang may pagsalin sa wikang Inggles, Intsik at Koreano, simula Hulyo maaari naring kumunsulta sa wikang Vietnamese at Filipino.

Maaari din gamitin ang tablet gamit ang mga wikang nakasaad. Wag mag-atubiling gamitin ito.

Banner ng mga ka-relasyon na Organisasyon
Banner Ads
PAGE TOP