Bagong Impormasyon

【Cancelled】Pre-school para sa mga Batang may Lahing Dayuhan

Magkakaroon ng (libreng) “Preschool para sa mga batang may lahing dayuhan” para sa mga batang papasok sa elementary school sa Abril 2020.

Pag-aaralan ang mga bagay tungkol sa mga alituntunin ng mababang paaralan sa bansang Hapon (paglilinis at tanghalian) at mga pangkaraniwang Wikang Hapones (parte ng katawan, numero, direksyon, atbp.). Pag-aaralan din ng mga nanay at tatay ang tungkol sa elementary school.  Makakapunta rin ang mga estudyanteng hindi marunong ng Hapon.  Mag-handa bago pumasok sa eskwela para sa masayang buhay doon.

Mag-aplay para sa ① o ② (pareho lang ang nilalaman).

 

[Time and Venue]

①Osaka City Kozu Elementary School

・Pinakamalapit na istasyon: Istasyon ng “Nihombashi” ng linyang Sakasuiji Honmachi at Sennnichi-mae ng Osaka Metro)

・2020 Enero 18 at 25, Pebrero , 15, 22 (Walang klase sa Pebrero 1) Sabado(5 beses lahat)

10:30-12:00

②Osaka City Dekijima Elementary School

・Pinakamalapit na istasyon:Istasyon ng “Dekijima” ng linyang Hanshin Namba

・2020 Pebrero 29 , Mars0 7, 14, 21, at 28

Sabado(5 beses lahat)

10:30~12:00

 

[Hanggang ilan] 15 katao sa bawat klase(Uunahin ang nauna)

[Target]  Mga batang papasok sa mababang paaralan sa Abril 2020

(Mga batang ipinanganak mula Abril 2, 2013~Abril 1, 2014)

※Kailangang kasama ng mga estudyante and kanilang mga magulang.

[Bayad] Libre

[Paano mag-aplay]

Pwedeng mag-aplay sa telepono, fax o sa form sa homepage. Ibigay ang pangalan ng inyong anak, tirahan, telepono, birthday ng anak ninyo, ang level ng kaniyang Hapon at kung saan mo gustong sumali(① o ②).

<Para sa Aplikasyon at Katanungan>

Information Center

Osaka International House Foundation

TEL: 06-6773-8989 FAX: 06-6773-8421

 

20preschool-hp

Balita ayon sa Kategorya

Banner ng mga ka-relasyon na Organisasyon
Banner Ads
PAGE TOP