Bagong Impormasyon

Pagkalat ng Pulmonya sa Wuhan sa Tsina dahil sa Novel Corona Virus

Mula Disyembre noong nakaraang taon, nagkaroon ng pagkalat ng pulmonya sa Wuhan sa Tsina at inaakalang ang novel corona virus ang dahilan.  Kung kayo ay nakapunta sa Wuhan nitong nakaraang dalawang linggo, alalahanin lamang ang mga sumusunod.

・Kapag nagka-ubo o lagnat, magsuot ng face mask at tumawag sa ospital bago magpatingin sa doktor.
・Kapag nagpatingin, sabihin na nakapanggaling kayo sa Wuhan.

Wala kayo dapat alalahanin tungkol sa novel corona virus, pero panahon ngayon ng sipon at pulmonya. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay at ingatang huwag makahawa ng ibang tao.

Para sa detalye, tignan lamang ang website ng Osaka City.

Osaka City Website

Para sa mga turista, tignan lamang ang homepage ng Osaka Convention and Tourism Bureau.

Osaka Convention and Tourism Bureau homepage

 

Ang homepage ng “Consultation Desk para sa Dayuhan” ng Osaka International Foundation ay narito.
Osaka International House Foundation “Consultation Desk para sa Dayuhan”

Balita ayon sa Kategorya

Banner ng mga ka-relasyon na Organisasyon
Banner Ads
PAGE TOP