Bagong Impormasyon

Suspensyon ng ilang serbisyo sa loob ng Information Center

Para maiwasan ang pagkalat ng Novel Coronavirus, pansamantalang isusupindi namin ang paggamit ng “Book Corner”, “Information Board”, “Materials Corner” at ang “Computer/Video” Corner mula a 3 Marso (Martes) hanggang a 20 Marso (Biyernes/holiday)Ipapaalam namin sa homepage na ito kung kailan ulit kami magbubukas.

Ang Information Counter para sa mga Residenteng Dayuhan ay bukas.

Humihingi kami ng paumanhin sap ag-aabala sa inyo at hinihingi naming ang inyong pag-unawa at tulong.

Balita ayon sa Kategorya

Banner ng mga ka-relasyon na Organisasyon
Banner Ads
PAGE TOP