Bagong Impormasyon

Ang Pagsasara ng Information Center

Ang Osaka International House Information Center ay magsasara mula Abril 9 (Miyerkules) hanggang Mayo 6 (Huwebes).
Makakapagkonsulta lamang gamit ang telepono o e-mail. Hindi puwedeng magkonsulta nang harapan.

May legal at visa consultation na kailangang mong kumuha ng appointment. Kapag tumawag kayo para kumuha ng appointment puwede kang pumili kung magkokonsulta sa telepono o pupunta kayo sa amin.

Medyo maabala kayo, pero hinihingi naming ang inyong pag-intindi at kooperasyon.

※ Maaaring magkaroon ulit ng pagbabago depende sa sitwasyon.

Balita ayon sa Kategorya

Banner ng mga ka-relasyon na Organisasyon
Banner Ads
PAGE TOP
%d bloggers like this: