Bagong Impormasyon

Ang Pagpapatibay ng Propesyonal na Konsultasyon ng “Consultation Desk Para sa mga Dayuhan” (Updated: 8/6)

Sa pagsunod ng pagpapatupad ng emergency measures para sa Novel Coronavirus (2nd Stage) , para mapatibay ang serbisyong konsultasyon na ginagawa ngayon sa “Information Counter para sa Dayuhang Residente” nagdagdag ang Osaka International House Foundation ng propesyonal na konsultasyon para matulungan ang mga dayuhan sa kanilang mga problema at inaalala. 

Termino ng Implementasyon

Abril 22, 2020 (Miyerkules) hanggang Mayo 31, 2021 (Miyerkules)

(Paala-ala)
・May araw na para sa mga residente ng lungsod ng Osaka lamang.
・Maaaring magbago ang iskedyul depende sa sitwasyon.

Nilalaman ng Konsultasyon

  • Konsultasyon tungkol sa Batas
    Propesyonal na konsultasyon sa abogado tungkol sa batas.(Tungkols sa problema sa pamumuhay)
  • Konsultasyon tungkol sa Visa
    Propesyonal na konsultasyon sa visa lawyer tungkol sa visa. (Puwede ring makipagkonsulta ang Hapon na may relasyon sa dayuhan, halimbawa mag-eemploy o magpapakasal sa isang dayuhan)
  • Konsultasyon Tungkols sa Trabaho
    Propesyonal na konsultasyon sa labor and social security lawyer.

Maaaring magbago ang pamamaraan ng konsultasyon at gawin ito gamit ang telepono.

Iskedyul

専門相談 8月~11月予定(祝日)

 

Para kanino

・Mga dayuhang nakatira o nagtratrabaho sa lungsod ng Osaka o nakatira sa malapit nito.
・Empleyado ng kumpanyang nasa lungsod ng Osaka at ang pakay ay para maipamahagi ang impormasyon sa mga dayuhan.
・Tao o organisasyong tumutulong sa mga dayuhan na nakalahad sa taas at ang pakay nila ay para maipamahagi ang impormasyon sa mga dayuhan.

Wika

Bukod sa Hapon, puwedeng magkonsulta sa Inggles, Intsik, Koreano, Vietnamese at Filipino. (May tagasalin)

Oras ng Konsultasyon

40 minutos kada tao,

Pamamaraan

Harapan, telepono o online (Zoom)
※Depende sa sitwasyon, ang konsultasyon ay gagawin sa telepono o online (Zoom) lamang.

Magkano

Libre

Paano magpareserba

Kailangang magpareserba para sa lahat na serbisyo.
【Telepono para Magpareserba】06-6772-1127
Lunes – Biyernes 9:00-19:00

Sabado, Linggo at Holiday 9:00 – 17:30
Para sa mga katanungan

Inquiries

Information Center, Osaka International House Foundation
8-2-6 Uehommachi, Tennoji-ku Osaka, 543-0001

Inquiries :
・Monday to Friday:9:00~19:00
・Saturday, Sunday and Holidays:9:00~17:30
※Closed during the New Year holidays(December 29 to January 3)


TEL 06-6773-8989 FAX 06-6773-8421
Online Inquiry Form

Balita ayon sa Kategorya

Banner ng mga ka-relasyon na Organisasyon
Banner Ads
PAGE TOP