Bagong Impormasyon

Tunkol sa Kanselasyon/Pagpapaliban ng mga Event ng Osaka International House Foundation (kasama ang co-sponsored) nang dahil sa Novel Coronavirus Infection. (Updated: 3/18)

Ang Osaka International House Foundation ay sumagot sa panawagan ng lungsod ng Osaka noong Pebrero 19 na gumawa ng hakbang para mapigil ang pagkalat ng Novel Coronavirus.

Sa ngayon, ika-kansel/ipapagpaliban ang mga event sa baba. 

Salamat sa inyong pag-unawa at kooperasyon. 

■Hanggang kailan kakanselahin
Hanggang Marso 20, 2020 (mga isang buwan)

■KANSELADO Events

【KANSELADO】 Fureai Salon
                        Sa ngayon, KANSELADO.  Magbibigay kami ulit ng anunsyo dito sa homepage kung kailan magbubukas ulit.  
                          Pebrero 22, 29, Marso 7, 14 (Sabado)

【KANSELADO】 ~SDGs (Sustainable Development Goals) ~
                         Development Education and International Understanding Education Seminar
                         Pebrero 23 (Linggo)

【KANSELADO】 Disaster Prevention Training para sa mga Dayuhan: “Anong magagawa mo kapag nagkasakuna
                          Pebrero 27 (Thursday)

【KANSELADO】 Sunday Japanese Salon
                         Sa ngayon, KANSELADO. Magbibigay kami ulit ng anunsyo dito sa homepage kung kailan magbubukas ulit.
                         Marso 1st, 8, 15 (Linggo)

【KANSELADO】 Tanoshi Nihongo
                           Feb. 25~Marso 31 (Tuesday and Wednesday classes)

【KANSELADO】 Disaster Preparation Lesson para sa mga Dayuhang Residente
                           Marso 8 (Linggo)

【KANSELADO】Pre-school para sa mga Dayuhang Bata
                        ②Osaka City Dekijima Elementary School
           Feb. 29、Marso 7、Marso 14、Marso 21、Marso 28 all Linggos

【KANSELADO】Kodomo Hiroba
                         Sa ngayon, KANSELADO. Magbibigay kami ulit ng anunsyo dito sa homepage kung kailan magbubukas ulit.  
                         Marso 2 ~Marso13

【KANSELADO】Human Resources Training Course para sa Internationalization ng komunidad  “Pagsimula ng sariling SDG”
                         Marso 1 (Linggo)

【KANSELADO】Understanding Japanese Culture and Exchange Salon “Buckwheat
                         (Soba)Noodle Making
                         Marso 21 (Sabado)

【KANSELADO】International Understanding and Cooperation Course para sa Junior
                        High School Students (2nd Session)
                        Marso 22 (Linggo)

 

■Postponed Events

【POSTPONED】Volunteer Training~Sa isang sakuna, sabihin natin sa  “Madaling Hapon”
                         Marso 20 (Baong petsa:TBA)

Balita ayon sa Kategorya

Banner ng mga ka-relasyon na Organisasyon
Banner Ads
PAGE TOP
%d bloggers like this: