Bagong Impormasyon

Libreng Konsultasyon para sa mga Dayuhan tungkol sa Visa o Pag-aplay ng Naturalization

Pwedeng mag-konsulta sa immigration lawyer tungkol sa pagpalit ng klase ng visa dahil sa pagpapakasal o pagtrabaho, o tungkol sa proseso para maging Hapon ang nasyonalidad.

Pwede ring mag-konsulta ang Hapong may relasyon sa dayuhan tulad dahil sa trabaho o pagpapakasal.

Kompidensyal. Libre at hindi kailangan ng reserbasyon

Pumunta lamang ng direkta sa tanggapan/lugar.

Araw at Oras

Ika-27 ng Setyembre taong 2020 (Linggo) 10:00~16:00

Lugar

Osaka international house Foundation 2F Meeting Room

May Pagsalin sa mga Sumusunod na Wika

Wikang Hapon, Inggles, Intsik, Koreano, Thai, Espanyol

チラシ(PDF

ビザ・帰化相談会チラシ(HP掲載用)

 

[Para sa mga katanungan]

Osaka International House Foundation Information Center

TEL:06-6773-8989  FAX:06-6773-8421

Balita ayon sa Kategorya

Banner ng mga ka-relasyon na Organisasyon
Banner Ads
PAGE TOP