Impormasyon tungkol sa Novel Coronavirus

Sa mga nagtatago dahil sa pananakit ng kanilang asawa o pamilya (Update: 10/6)

Impormasyon tungkol sa Suporta konektado sa Novel Coronavirus

★【フィリピン語】04ひとり親世帯への臨時特別給付金について

Sa mga nagtatago dahil sa pananakit ng kanilang asawa o pamilya

Sa mga nagtatago dahil sa pananakit ng kanilang asawa o pamilya (magulang, kapatid, o anak) at dahil sa kanilang sitwasyon hindi sila nakapagpalit ng adres bago mag-Abril 27, kung ipapaalam ninyo, kahit wala ang asawa ninyo makakatanggap kayo ng Special Fixed-Sum Cash Benefit.
Subalit, may ilang kondisyones para dito.
(Paalala)Para makatanggap ng Special Fixed-Sum Cash Benefit, bukod sa pag-papaalam, magpapadala sa inyo ng aplikasyon pagkatapos ng ilang araw. Kailangan ninyong mag-aplay ang aplikasyon na yon.

○Paano Ipaalam
 Ang form ay puwedeng ipadala gamita ang koreo o dalhin sa munisipyo. (Kailangan din ng mga dokumentong pagpapatunay)
 【Notification Form】    https://www.city.osaka.lg.jp/shimin/cmsfiles/contents/0000501/501871/moushidesyo.pdf

○Saan Isusumite
 1-3-20 Nakanoshima, Kita-ku, Osaka-shi 530-8201  Osaka City Hall 4F
  Osaka City Citizen’s Affairs Bureau Special Fixed-Sum Cash Benefit Program Office

○Oras ng Pagtanggap (Kung dadalhin)
 Lunes-Biyernes (Hindi kasama ang holiday) 9:00-17:30

○Para sa mga Katanungan
Kung gusto ninyong malaman kung sino ang puwedeng mag-aplay at anong dokumento ang kailangan, tumawa lamang sa telepono sa baba.

(Para sa mga tumatakas mula sa pananakit ng asawa)
Osaka City Citizen’s Affairs Bureau Gender Equality Section Tel. 06-6208-9156(Wikang Hapon lamang

(Para sa mga tumatakas mula sa pananakit ng kanilang pamilya (magulang, anak, kapatid, atbp.)
  Osaka City Citizen’s Affairs Bureau Human Rights Section  Tel.  06-6208-9853(Wikang Hapon lamang

(Tungkol sa Special Fixed-Sum Cash Benefit Program )
  Osaka City Citizen’s Affairs Bureau Special Fixed-Sum Cash Benefit Program Office Tel. 06-6263-0568(Wikang Hapon lamang

  Osaka International House Foundation  Tel. 06-6773-6533
 (puwede ang Inggles, Intsik, Koreano, Vietnamese at Filipino)

Balita ayon sa Kategorya

Banner ng mga ka-relasyon na Organisasyon
Banner Ads
PAGE TOP
%d bloggers like this: