Bagong Impormasyon

Impormasyon tungkol sa suporta na may kinalalaman sa Novel Coronavirus

Ang homepage na ito ay may mapapakinabangang impormasyon na may kinalalaman sa Novel Corona virus sa wikang Hapon at ibang wikang dayuhan.

【Iba’t-ibang impormasyon sa Hapon at ibang wikang dayuhan】

Multicultural portal site「Tungkol sa Novel Coronavirus」
(Council of Local Authorities for International Relations(CLAIR) )

Tungkol sa suporta sa trabaho at pamumuhay
(Ministry of Health, Labour and Welfare)
※Madaling Hapon, Ingles, Intsik, Koreano, Portuges, Espanyol, Tagalog, Vietnamese, Bahasa Indonesia, Tai, Khmer, Burmese

Impormasyon na may kinalalaman sa Novel Coronavirus
「Impormasyon tungkol sa suporta para sa Support fund at leave allowance para sa sapilitang pagbabakasyon dahil sa Covid-19」
(Ministry of Justice)
※Madaling Hapon, Ingles, Intsik, Koreano, Portuges, Espanyol, Tagalog, Vietnamese, Bahasa Indonesia, Tai, Khmer, Burmese

Para sa mga nahihirapang magbayad ng buwis dahil sa Novel Coronavirus
(National Tax Agency)
※Hapon, Ingles

Tungkol sa pag-waive ng bayad sa National Health Insurance dahil naapektuhan ng Novel Coronavirus
(Lungsod ng Osaka)

Tungkol sa Pag-aplay ng Residential Status ng mga Dayuhan
(Ministry of Justice)
※Madaling Hapon, Ingles, Intsik, Koreano, Portuges, Espanyol, Tagalog, Vietnamese, Bahasa Indonesia, Nepali

Pag-asikaso sa mga dayuhang nasyonal na nahihirapang bumalik sa kanilang sariling bansa o ibang bansa2020.10.19)
(Ministry of Justice)

[Para sa mga nawalan ng trabaho]

[Counter kung saan puwede kang makipagkonsulta sa iba’t-ibang larangan]

[Impormasyon tungkol sa Pagpapagamot]

Balita ayon sa Kategorya

Banner Ads
PAGE TOP
%d bloggers like this: