Bagong Impormasyon

Isang Araw ng Serbisyong Pagbibigay ng Impormasyon

Magsasagawa ng Isang Araw ng Serbisyong Pagbibigay ng Impormasyon.

Sasagutin ng mga propesyonal ang mga katanungan ng dayuhan sa iba’t-ibang larangan.

Ang konsultasyon ay gaganapin nang harapan o sa telepono.

※ Dahil sa State of Emergency na idineklara sa Osaka, mababago ang paraan ng pagkonsulta. Paki-basa lamang ang pulang talata sa “aplikasyon” sa ibaba. (2021.1.19)

※  Kung ayaw ninyong ipaalam ang inyong katauhan, sa telepono lamang ang konsultasyon.

May volunteer interpreter para sa 10 wika.

※Tuturinging kompidensyal ang ikokonsulta ninyo.

[Iskedyul]

Enero 31, 2021 (Linggo) 13:00~17:00 (Kailangang mag-aplay. Deadline: Enero 21 (Huwebes))

[Lugar]

International House, Osaka 3rd Floor Meeting Room

[Bayad]
Libre ※Sasagutin ninyo ang gastos ninyo sa telepono o internet.

[Pamamaraan ng konsultasyon]

Harapan o sa telepono(Isang konsultasyon, 30 minuto)

[Maaaring ikonsulta]

Batas, karapatang pantao, bisa, pagtratrabaho, paghahanap ng trabaho, pamumuhay, pagpapagamot, pagpapaayos ng ngipin, gamot, health insyurans at pensyon, pagpapalaki ng bata, edukasyon, buwis

[Wika] 
Inggles, Intsik, Koreano, Vietnamese, Filipino, Espanyol, Portuges, Bahasa Indonesia, Thai, Nepali

[Aplikasyon]

Para mag-aplay, paki-click dito.

Ang mga may appointment para sa harapang pagkonsulta bago ang deadline (Huwebes, Enero 21) ay maaari pa ring magkonsulta nang harapan. Ang mga mag-aaplay pagkatapos ng Enero 21 o mag-aaplay sa mismong araw ng konsultasyon ay maaari na lamang magkonsulta sa pamamagitan ng telepono (maaaring walang makakapagsalin sa iyong wika). Kung kailangan ng interpreter, makisuyong mag-apply hanggang Enero 21.

[Sponsor] 
Coordinating Meeting ng mga organisasyon na nag-iisip kung paano gawin ang “Osaka para madaling tirhan ng dayuhan”(Secretariat Osaka International House Foundation)

onedayinfo210131

Inquiries

Information Center, Osaka International House Foundation
8-2-6 Uehommachi, Tennoji-ku Osaka, 543-0001

Inquiries :
・Monday to Friday:9:00~19:00
・Saturday, Sunday and Holidays:9:00~17:30
※Closed during the New Year holidays(December 29 to January 3)


TEL 06-6773-8989 FAX 06-6773-8421
Online Inquiry Form

Balita ayon sa Kategorya

Banner ng mga ka-relasyon na Organisasyon
Banner Ads
PAGE TOP