Bagong Impormasyon

Klase tungkol sa pag-iwas sa sakuna para sa mga dayuhan sa Abeno Disaster Prevention Center- Abeno Tasukaru ≫

~ Magbibigay ng mga gamit sa pag-iwas sa sakuna para sa lahat ng mga sasali ~

Ano ang gagawin mo kung sakaling may sakuna tulad ng lindol?
May posibilidad na magkaroon ng isang malaking lindol sa Osaka sa hinaharap.
Ano ang dapat gawin at saan pupunta kung magka-lindol o sunog ?
Sama-sama tayong mag-aral!

* May mga taong makakapagsalita ng Ingles, Chinese, Koreano, Vietnamese at Filipino.

[Petsa at Oras] March 13, (Sabado)13:00~16:00

[Lugar]
 ①  Abeno Disaster Prevention Center ng Osaka City –  Abeno Tasukaru
(5 minutong lakad mula sa Exit 2 at 7 ng Abeno Station sa Osaka Metro Tanimachi Line)
② Abeno Citizen’s Learning Center
(Mula sa Exit 2 at 7 ng Abeno Station sa Osaka Metro Tanimachi Line, gamitin ang escalator sa Abeno Belta B2F at pumunta sa ika-3 palapag )

[Bilang ng maaaring sumali] 20

[Bayad] Libre

[Nilalaman] 
① 30-minutong tour (pagdanas ng seismic intensity 7, paglikas ng tsunami, lungsod pagkatapos ng lindol , Tasukaru Theatre)
② Pag-isipan nating lahat kung ano ang dapat gawin kapag may lindol!

・Lektyur tungkol sa pag-iwas sa sakuna
・Tungkol sa pang-araw-araw na paghahanda
・Pagpapakita ng nilalaman ng bag para sa pag-iwas sa sakuna
・Paano piliin kung ano ang dadalhin kapag lumikas (Groupwork)
・Paano hanapin ang lilikasan (Groupwork)

[Paano mag-apply] Gamitin ang Google form at isulat ang iyong pangalan, numero ng telepono, nasyonalidad, at wika kung kailangan mo ng tagasalin.
(First come first serve. Isasara ito kapag umabot na sa kapasidad ng lugar)

[Para sa mga katanungan・aplikasyon]
Osaka International House Foundation
TEL:06-6773-8989  FAX:06-6773-8421

Balita ayon sa Kategorya

Banner ng mga ka-relasyon na Organisasyon
Banner Ads
PAGE TOP