Bagong Impormasyon

Tungkol sa pagbabakuna laban sa Covid-19 (para sa mga taga-Osaka City)

Ang Osaka City ay nagbukas ng isang call center para sa pagbabakuna laban sa Covid-19.

Tumutugon ang call center sa mga katanungan sa 9 na wika (Hapon, Ingles, Intsik, Koreano, Espanyol, Portuges, Thai, Filipino, Vietnamese).

Makikita rin ang impormasyon mula sa website.

【Call Center sa Pagbabakuna sa Covid-19 ng Osaka City】

■TEL:0570-065670(9:00~17:30、bukas sa buong taon)

■FAX:0570-056769

 

Balita ayon sa Kategorya

Banner ng mga ka-relasyon na Organisasyon
Banner Ads
PAGE TOP
%d bloggers like this: