Bagong Impormasyon

Libreng Konsultasyon para sa Dayuhan tungkol sa Proseso ng Pag-aplay ng Visa o Pagkuha ng Nasyonalidad”

Puwede kayong magkonsulta sa visa lawyer tungkol sa proseso ng pagpalit ng visa dahil sa pagpapakasal o proseso ng pagkuha ng nasyonalidad na Hapon (Naturalization o Recognition).
Maaaring magkonsulta ang mga taong konektado sa mga dayuhan tulad ng mga empleyado ng kumpanyang nag-iisip na kumuha ng empleyadong dayuhan o Hapon na ikakasal sa dayuhan.  Kumpidensyal ang konsultasyon. Hindi kailangan ng bayad. Hindi rin kailangang magpareserba. Dumeretso lamang sa lugar kung saan gaganapin ang konsultasyon.

[Araw] Setyembre 26 (Linggo) 10:00-16:00
[Lugar]  3rd Floor Ichou Conference Room, International House, Osaka
[Bayad]  Libre
[Aplikasyon] Hindi Kailangan

Balita ayon sa Kategorya

Banner ng mga ka-relasyon na Organisasyon
Banner Ads
PAGE TOP
%d bloggers like this: