Bagong Impormasyon

Klase para sa mga Gustong Mag-aral ng Hapon na Ginagamit sa Trabaho

Matututunan a klase hindi lamang ang wikang Hapon na ginagamit sa pagtratrabaho sa Osaka (Japan), kundi pati ang kultura sa pagtatrabaho sa Japan. Mga gurong may kwalipikasyon na magturo ng wikang Hapon ang magtuturo gamit ang kanilang orihinal na textbook.

Detalye ng Aplikasyon

[Kailan] Setyembre 10, 2022- Oktubre 29, 2022  Bawa’t Sabado  9:50 am – 12:40 pm
※ Puwede ring sumali sa  “Klase para sa Payo sa Paghahanap ng Trabaho” sa Nobyembre 5 (Sabado)
[Bayad] 8,000 Yen(Kasama ang textbook)※Hindi maisasauli ang pera pagkatapos magbayad.
【Klase ng wikang Hapon】80 min.×15 tema=20 oras+【Advice Class】160 min.=Total 22 oras
[Sino ang pwedeng mag-enrol]
・Mga dayuhan o may dayuhang pinagmulan (foreign roots) na JLPT3 o mas mataas ang level(hindi maaaring sumali ang mga international students)

★Dapat makakasali sa lahat ng klase

★Depende sa resulta ng level check, maaaring hindi tanggapin.

[Dami ng maaari sumali] 15 tao
[Lugar] International House, Osaka
Depende sa sitwasyon ng Covid-19, maaaring gawin ang klase online (Zoom).
[Aplikasyon]
 Mula sa application form na ito

Para sa mga katanungan

Osaka International House Foundation
TEL: 06-6773-8989   FAX: 06-6773-8421

Flyer

★仕事のための実践日本語教室_2207

令和3年度「地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業」活用

 

提出された個人情報は、事業共催者とのみ共有し、各団体の個人情報保護規程に基づき適切に管理します。

 

Balita ayon sa Kategorya

Banner Ads
PAGE TOP
%d bloggers like this: