Bagong Impormasyon

Ang Pagbukas ng isang bahagi ng Information Center (Mula Oktubre 1)

Magbubukas ang Information Center sa Osaka International House Foundation mula Oktubre 1, 2021 (Biyernes).

Oras ng Pagbukas
・Lunes~Biyernes    9:00~19:00
・Sabado・Linggo・Holiday 9:00~17:30

Magagamit na Serbisyo
・Information Center para sa mga Dayuhan, Propesyonal na Konsultasyon (Legal, Visa), atbp.
 Kumuha ng appointment para sa Legal/Visa/Labor Consultation na gagawin nang harapan o sa
 telepono o sa zoom.
・Internet Corner (※Pero hanggang 30 minuto/1 beses lamang)
・Information Corner
・Information Exchange Board
・Photocopy service
・Pagbasa ng libro, banyagang pahayagan at magasin
※Hindi na nababasa ang pahayagang Hapon mula Oktubre 2020.
※Uuntian ang bilang ng upuan. Magbigayan lamang.
・DVD corner  (※Pero hanggang 30 minuto/1 beses lamang)
・Pagpapahiram ng libro o video (※Para sa mga miyembro lamang)

<Pakiusap lamang>
・Kapag pumunta po kayo, maghugas lamang ng kamay, magmumog, mag-mask, mag-alcohol ng kamay
 sa pasukan, magpa-check ng temperatura, at mag-ingat sa pag-uubo
・Kung may sinat at ubo o bumabahin at masama ang pakiramdam. Umuwi po lamang.
・Huwag magtagal masyado sa Center. Hanggat puwede, umuwi kaagad.
・Kapag maraming tao, maaaring hindi papasukin ang ibang tao.
・Para sigurado, magrehistro sa “Osaka Corona Tracking System”.
・Kung may event ang I-House Foundation, maaaring hindi magamit ang bahagi ng library.

 

Balita ayon sa Kategorya

Banner ng mga ka-relasyon na Organisasyon
Banner Ads
PAGE TOP
%d bloggers like this: