Bagong Impormasyon

Isang Araw ng Serbisyong Pagbibigay ng Impormasyon

Magsasagawa ng Isang Araw ng Serbisyong Pagbibigay ng Impormasyon.

Sasagutin ng mga propesyonal ang mga katanungan ng dayuhan sa iba’t-ibang larangan.

Ang konsultasyon ay gaganapin nang harapan o sa telepono.

May volunteer interpreter para sa 10 wika. ※Ituturing na kompidensyal ang ikokonsulta ninyo.

Iskedyul

Disyembre 19, 2021 (Linggo) 13:00~17:00 (Kailangang mag-aplay. Deadline: Disyembre 9 (Huwebes) 23:59)

Lugar 

Osaka International House, 2nd floor Sakura

Bayad

Libre. ※Sasagutin ninyo ang gastos ninyo sa telepono o internet.

Paraan ng Konsultasyon

Harapan o sa telepono(Isang konsultasyon, 30 minuto)

※Sa harapang konsultasyon, dahil sa kumakalat na New Coronavirus, kailangang kuhanin ang inyong temperature, pangalan at telepono pagdating sa venue. Siguraduhing naka-mask kayo pagdating sa venue.

※Dahil sa satiwasyon ng New Coronavirus, maaaring mabago ito at maging sa telepono lamang ang konsultasyon.

Maaaring Ikonsulta 

Batas, karapatang pantao, bisa, paggawa (labor), trabaho, pamumuhay, pagpapagamot, pagpapaayos ng ngipin, gamot, health insyurans at pensyon, pagpapalaki ng bata, edukasyon, buwis

Wika na may maaaring magsalin

Inggles, Intsik, Koreano, Vietnamese, Filipino, Espanyol, Portuges, Bahasa Indonesia, Thai, Nepali

Application form

Mangyaring kumuha ng appointment gamit ang form sa ibaba. 

Filipino

Deadline ng aplikasyon

Disyembre 9 (Huwebes) 23:59

※ Kung hindi nakapagpa-appointment, puwede ring magkonsulta nang harapan sa araw ng konsultasyon kung may oras na libre pa (maaaring walang makakapagsalin sa wika ninyo).

Ipapaalam sa page na ito kung papaano magpapareserba sa mismong araw ng “Isang Araw ng Serbisyong Pagbibigay ng Impormasyon” pagkatapos ng deadline sa reserbasyon.

Sponsor

Coordinating Meeting ng mga organisasyon na nag-iisip kung paano gawin ang “Osaka para madaling tirhan ng dayuhan”(Secretariat Osaka International House Foundation)

2021インフォメーション校了チラシ

Balita ayon sa Kategorya

Banner ng mga ka-relasyon na Organisasyon
Banner Ads
PAGE TOP
%d bloggers like this: