Bagong Impormasyon

Impormasyon tungkol sa “Pansamantalang Isahang Espesyal na Benepisyo para sa mga Sambahayan na Nagpapalaki ng Bata”-para sa mga dapat mag-aplay

〈Mahalagang Impormasyon〉
Ang pagtanggap ng aplikasyon para sa “2021 Pansamantalang Isahang Espesyal na Benepisyo para sa mga Sambahayan na Nagpapalaki ng Bata” ay nagtapos noong Marso 31 (Huwebes). Ang pagtanggap ng aplikasyon para sa “2021 Pansamantalang Isahang Espesyal na Benepisyo para sa mga Sambahayan na Nagpapalaki ng Bata (Ayuda)” ay nagtapos noong Abril 28 (Huwebes). 

Impormasyon tungkol sa “Pansamantalang Isahang Espesyal na Benepisyo para sa mga Sambahayan na Nagpapalaki ng Bata”-para sa mga nagdiborsyo (Tapos na ang pagtanggap ng aplikasyon)

Para sa detalye, tignan ang homepage ng lungsod ng Osaka.

1 【Flyer】子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金)

Ang Pagsulat ng Application Form (Para sa mga Nagdiborsiyo, atbp.)

2 【Application Form】令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金)

Impormasyon tungkol sa “Pansamantalang Isahang Espesyal na Benepisyo para sa mga Sambahayan na Nagpapalaki ng Bata(Nagtapos na ang pagtanggap ng aplikasyon noong Abril 31(Huwebes))

Application_Information

■Ang Pagsulat ng Application Form

Application Form

 

Impormasyon tungkol sa “Pansamantalang Isahang Espesyal na Benepisyo para sa mga Sambahayan na Nagpapalaki ng Bata”-para sa mga dapat mag-aplay

※Kung hindi ka nakakapagsalita ng wikang Hapon, tumawag sa “Consultation Desk para sa Dayuhan” ng Osaka International House Foundation.
Telepono: 06-6773-6533 (Oras na maaring tumawag: Lunes hanggang Biyernes 9:00-17:30)

 

 

Inquiries

Information Center, Osaka International House Foundation
8-2-6 Uehommachi, Tennoji-ku Osaka, 543-0001

Inquiries :
・Monday to Friday:9:00~19:00
・Saturday, Sunday and Holidays:9:00~17:30
※Closed during the New Year holidays(December 29 to January 3)


TEL 06-6773-8989 FAX 06-6773-8421
Online Inquiry Form

Balita ayon sa Kategorya

Banner Ads
PAGE TOP
%d bloggers like this: