Bagong Impormasyon

Abiso tungkol sa pagrehistro sa araw ng ”Isang Araw ng Serbisyong Pagbibigay ng Impormasyon”

Magsasagawa ng “Isang Araw ng Serbisyong Pagbibigay ng Impormasyon”.
Sasagutin ng mga propesyonal ang mga katanungan ng dayuhan sa iba’t-ibang larangan.
Ang konsultasyon ay gaganapin nang harapan o sa telepono.
May volunteer interpreter para sa 8 wika.
※Ang mga wikang puwedeng isalin sa araw ng konsultasyon: Inggles, Intsik, Filipino, Espanyol, Nepalese, Bahasa Indonesia, Thai at Russo

Ang sinumang gustong magkonsulta, tumawag lamang sa telepono:08037182176 sa Disyembre 4 (Linggo) mula 12:40 hanggang 16:00. 

Halimbawa ng konsultasyon:

“Karapatang Pantao”:Ayaw akong paupahan ng apartment dahil dayuhan ako, hindi patas ang trato sa akin sa trabaho, atbp.

“Pagnenegosyo”:Gusto kong magtayo ng negosyo sa Japan, anong mga dokumento ang kailangan para magsimula ng negosyo, atbp.

“Buwis”:Tungkol sa pag-aayos sa katapusan ng taon, tungkol sa pagbawas ng buwis o exemption sa pagbayad ng buwis, atbp.

“Pagpapalaki ng bata”:Paano lakarin ang pagpasok sa kindergarden or eskuwela, tungkol sa mga ayuda, atbp.

“Gamot”:Konsultasyon tungkol sa side-effect ng gamot, payo tungkol sa binebentang gamot sa drug store, atbp.

※May limitasyon ang slot na puwedeng i-reserba. Maaari ring hindi makakapagsalin sa wika ninyo. Dahil unahan ito, kapag napuno na hindi na kami makakatanggap ng reserbasyon. Pakiintindi lamang ang mga ito.

Araw at Oras

Disyembre 4 (Linggo) 13:00~17:00

Lugar

Sakura Hall sa 2nd Floor ng International House, Osaka

Bayad

Libre (Hindi kailangan ng pera)

※Kung konsultasyon sa telepono, babayaran ng magkokonsulta ang bayad sa telepono.

Pamamaraan ng Pagkonsulta

Harapan o sa telepono (30 minuto ang isang konsultasyon)
※Kung magkokonsulta ng harapan, para maiwasan ang pagkalat ng Covid-19, kunin ang temperatura at mag-disinfect ng kamay pagpasok sa lugar. Magsuot rin kayo ng mask.

※Depende sa sitwasyon ng Covid-19, maaaring gawin sa telepono lamang ang pagkonsulta.

Sponsor

One Day Information Service Steering Committee
(Coordinating Council ng mga organisasyon na nag-iisip kung paano gawin ang “Osaka para madaling tirhan ng dayuhan”)
Secretariat: Osaka International House Foundation
TEL 06 – 6773 – 8989

第2回 一日インフォチラシ

Balita ayon sa Kategorya

Banner Ads
PAGE TOP
%d bloggers like this: