Bagong Impormasyon

Magsasara ang Information Center

Ang Osaka International House Foundation Information Center ay magsasara sa Pebrero 2, 2023 (Huwebes) para sa pagsasanay sa pagtayo ng Multilingual Disaster Support Center.

Ang Information Center ay makakatanggap ng mga konsultasyon sa telepono mula 9:00 hanggang 17:30.

Humihingi kami ng paumanhin sa pag-abala sa inyo at humihingi rin kami ng inyong pag-intindi at kooperasyon.

Balita ayon sa Kategorya

Banner Ads
PAGE TOP
%d bloggers like this: