Bagong Impormasyon

Magsasagawa ng ”Isang Araw ng Serbisyong Pagbibigay ng Impormasyon”

Magsasagawa ng “Isang Araw ng Serbisyong Pagbibigay ng Impormasyon”. Sasagutin ng mga propesyonal ang mga katanungan ng dayuhan sa iba’t-ibang larangan.
Ang konsultasyon ay gaganapin nang harapan o sa telepono.
※Ituturing na kompidensyal ang ikokonsulta ninyo.

一日インフォ_2305_12言語 (1)

Iskedyul

Hulyo 8 (Sabado) 13:00~17:00 (Tumatanggap hanggang 16:20)
※Ang pagtanggap sa telepono ay mula 14:00~15:00 lamang/
Telepono 080-3113-6206

Lugar
2nd Floor Sakura hall International House, Osaka at ibang conference room

Bayad 

Libre (Hindi kailangan ng pera)

Pamamaraan ng konsultasyon

Harapan o sa telepono(Isang konsultasyon, 30 minuto)
※Maaaring hindi kayo agad-agad makakapagkonsulta.

Maaaring Ikonsulta

Batas, karapatang pantao, Visa, pagtratrabaho, paghahanap ng trabaho, pamumuhay, pagpapagamot, pagpapaayos ng ngipin, gamot, health insyurans at pensyon, pagpapalaki ng bata, edukasyon, buwis, pagnenegosyo

Wikang Maisasalin 

Inggles, Intsik, Koreano, Espanyol, Portuges, Bahasa Indonesia, Thai, Filipino, Vietnamese,  Nepali, Russo, Ukrainian 

Sponsor

One Day Information Service Steering Committee (Coordinating Council ng mga organisasyon na nag-iisip kung paano gawin ang “Osaka para madaling tirhan ng dayuhan”)

Para sa mga Katanungan

Secretariat: Osaka International House Foundation
TEL 06 – 6773 – 8989

Balita ayon sa Kategorya

Banner Ads
PAGE TOP
%d bloggers like this: