Bagong Impormasyon

Nagtatawag ng mga mag-aaral sa online na klase ng Hapon (2 Termino level 1)

Ito ay online (ZOOM) na klase para sa mga taong magsisimula pa lamang mag-aral ng wikang Hapon. Gamit ang site na “Iugnay at Pagbutihin ang Iyong Buhay sa Wikang Hapon“, magtuturo ang mga guro na may kwalipikasyong magturo ng wikang Hapon. Sama-sama tayong mag-aral ng Hapon! 

Ang detalye ng klase at aplikasyon ay nasa sumusunod na web page. 

Online na Klase ng Wikang Hapon

Kung wala kang Google account at hindi ma-access ang form, mangyaring makipag-ugnayan sa amin gamit ang impormasyon sa ibaba.

Para sa mga Katanungan

Balita ayon sa Kategorya

Banner Ads
PAGE TOP
%d bloggers like this: