Bagong Impormasyon

Naghahanap kami ng mga dayuhang sasali sa Disaster Drill sa Suminoe ward sa Disyembre 8

Naghahanap kami ng mga dayuhang sasali sa disaster drill sa Suminoe Ward!
Ipagpapalagay na may dumating sa evacuation center na “dayuhang hindi marunong mag-hapon” at magsasanay kung papaano sila tatanggapin sa registration table.

Ito ang gagawin sa drill

★Pagtanggap ng mga dayuhan sa evacuation center gamit ang wikang dayuhan

★Pagranas ng buhay sa evacuation center

★Pag-observe ng mga pasilidad sa evacuation center

…Iba pa, mararanasan ninyo ang pamumuhay sa evacuation center.  Katulad sa talagang sakuna, sama-samang magtutulungan ang mga hapon at dayuhan. Ang mga dayuhan naman ay gaganap bilang dayuhan na hindi marunong mag-hapon at gagawin ang pagkokonsulta at pagrehistro sa evacuation center sa wikang dayuhan. 
Sumali sa mga disaster drill na isinasagawa ng mga tao sa komunidad at alamin kung ano ang gagawin at saan pupunta kapag nagkaroon ng sakuna para hindi mamroblema!

Hindi importante and lebel sa wikang Hapon!
★Makakatanggap ng kagamitang magagamit sa sakuna ang mga sasali! 
Babayarin ang transportasyon. (Pero hanggang 1,500 yen na round trip lamang.) 

Araw at Oras

Disyembre 8, 2023 (Biyernes) 13:00~15:10

Lugar

Masumi Junior High School  (2-2-32 Misaki, Suminoe-ku, Osaka-shi)
 (Malapit na estasyon: 10 minutong lakad mula sa Osaka Metro Suminoe Koen station)

Bayad: Libre

Kailangang tao: 5 tao          

Aplikasyon

Mag-aplay sa online form dito (Deadline: Disyembre 1 (Biyernes))
※Isasara namin ang aplikasyon kapag umabot na sa kailangang bilang. 

住之江区外国人募集チラシ

Balita ayon sa Kategorya

Banner Ads
PAGE TOP
%d bloggers like this: