Hunyo, 2024

  1. Leksyon sa Disaster Preparation para sa mga dayuhan sa Hulyo 27 sa Abeno Tasukaru/Abeno Lifelong Learning Center

    ~ Sama-sama tayong dayuhan at Hapon na mag-isip tunkol sa pag-iwas sa sakuna!  ~Kapag nagkalindol, anong gagawin mo?…

Latest Information

Banner Ads
PAGE TOP