Tungkol sa Pang-apat na Pagbabakuna para sa Novel Coronavirus

Nagsasagawa ng karagdagang pagbabakuna (pang-apat na bakuna) ang lungsod ng Osaka. Ibibigay ang pang-apat na bakuna sa mga nakakuha ng pangatlong bakuna 5 buwan nang nakaraan o mas matagal pa. Libre ang bakuna.

※Hindi sapilitan ang pagpapabakuna. Kailangang sumang-ayon sa pagpapabakuna.

※Kung pangkasalukuyang nagpapagamot o umiinom ng gamut, o nagkaroon ng masamang side-effect noong pangatlong bakuna, mag-konsulta muna sa inyong doctor kung puwede kayong magpabakuna.

Reservation Status

・I-click ito para makita ang reservation status.

【Sino ang Puwedeng Magpabakuna】

Mga residente ng lungsod ng Osaka na 18 taong gulang o mas matanda at nakakuha ng pangatlong bakuna 5 buwan nang nakalipas o mas matagal pa at naaangkop sa isa sa 1, 2, o 3.

 1. 60 taong gulang o mas matanda
 2. 18 hanggang 59 taong gulang na may comorbidity
 3. 18 hanggang 59 taong gulang na kinikilala ng doktor na may panganib na lumala and kundisyon kung maimpeksyon ng Covid-19.

※ Mag-konsulta sa ospital kung para malaman kung nasasama kayo sa 2 o 3. Kung wala kayong mapag-konsultahan na ospital, mag-konsulta sa vaccination center sa oras ng pre-examination.

Top Page ng Impormasyon Tungkol sa Pagbabakuna Laban sa Novel Corona Virus

【Pag-isyu ng Kupon sa Pagpapabakuna】

Para sa madaling pagbabakuna ng mga taong may comorbidity at may panganib ng paglala ng kundisyon, nagpadala na ang lungsod ng Osaka ng kupon sa pagbabakuna sa mga residente ng lungsod na 18 taong gulang at mas matanda na may record na nakakuha ng pangatlong bakuna 5 taon nang nakaraan o mas matagal.

Hindi makakapagpabakuna ang mga taong hindi angkop sa mga kundisyon sa taas.

※Ang aplikasyon para sa pag-isyu (muling pag-isyu) ng kupon ay magagawa sa internet, pagtawag sa telepono o pagpapadala ng aplikasyon gamit ang koreo.

Ano ang matatanggap ninyo(Ang ipinadala mula Hunyo 17, 2022)

・Novel coronavirus vaccine vaccination certificate (Dagdag na bakuna)

※Pagkatapos ng pang-apat na bakuna, ididikit ang sticker na may pangalan ng manufacturer at serial number ng bakuna.
・Paunang medikal na pagsusuri (Parehong papel ng kupon sa pagpapabakuna)

・Notipikasyon ng dagdag na bakuna (Pang-apat na bakuna)

・Importanteng notipikasyon mula sa lungsod ng Osaka tungkol sa mga puwedeng makatanggap ng pang-apat na bakuna (mga taong wala pang 60 taong gulang lamang)

・Paliwanag tungkol sa pagbabakuna laban sa novel corona

hassoumono-4kaime

Top Page ng Impormasyon Tungkol sa Pagbabakuna Laban sa Novel Corona Virus

【Araw ng Pagpapadala】

Araw ng Pangatlong Pagbabakuna Araw ng Pagpapadala (2022)
Bago Disyembre 22, 2021 (Lunes) Mayo 20 (Biyernes)
Disyembre 23, 2021 (Huwebes) – Disyembre 29, 2021 (Miyerkules) Mayo 27 (Biyernes)
Disyembre 30, 2021 (Huwebes) – Enero 5, 2022 (Miyerkules) Hunyo 3 (Biyernes)
Enero 6, 2022 (Huwebes) – Enero 12, 2022 (Miyerkules) Hunyo 10 (Biyernes)
Enero 13, 2022 (Huwebes) – Enero 19, 2022 (Miyerkules) Hunyo 17 (Biyernes)
Enero 20, 2022 (Huwebes) – Enero 26, 2022 (Miyerkules) Hunyo 24 (Biyernes)
Enero 27~Pebrero 3, 2022 Hulyo 1, 2022(Biyernes)
Pebrero 4~10, 2022 Hulyo 8, 2022(Biyernes)
Pebrero 11~17, 2022 Hulyo 15, 2022(Biyernes)
Pebrero 18~24, 2022 Hulyo 22, 2022(Biyernes)
Pebrero 25~28, 2022 Hulyo 29, 2022(Biyernes)

Sa mga nakakuha ng pangatlong bakuna pagkatapos ng Marso 1, 2022 (Martes), ipapaalam naming ang detalye kapag napag-desisyunan na ito.

Top Page ng Impormasyon Tungkol sa Pagbabakuna Laban sa Novel Corona Virus

【Vaccination Center】

・Indibidwal na pagpapabakuna (Medikal na institusyon)
・Tignan ito para sa Mass Vaccination Center

Top Page ng Impormasyon Tungkol sa Pagbabakuna Laban sa Novel Corona Virus

【Pagsulat ng Paunang Medikal na Pagsusuri】

yoshinhyo-kakikata-4kaime

【Anong dadalhin sa araw ng pagbabakuna】

Anong dadalhin sa araw ng pagbabakuna

 1. Paunang medikal na pagsusuri (Parehong papel ng kupon sa pagpapabakuna)
  *Pakisagutan bago pumunta at dalhin ito.
  2. Novel coronavirus vaccine vaccination certificate (extra vaccination)
  3.ID (isa sa mga sumusunod)
  ・Residence Card
  ・Health Insurance Card
  ・Passport
  ・Driver’s license, etc.

Kung mayroon kang booklet para sa mga iniimon ninyong gamot (Okusuri-techou), pakidala lamang ito.

(4回目)もっていくもの(フィリピン語)

Top Page ng Impormasyon Tungkol sa Pagbabakuna Laban sa Novel Corona Virus

【Paraan ng Pagkuha ng Appointment Online】

予約方法

【Mga Pasilidad na may Suporta sa Ibang Wika】

Maaaring gumamit ng ibang wika sa Yasuragi Sky Pavilion (Tenkukan), Ogimachi Pool, OCAT at sa Shiromi Hall Mass Vaccination Center.

 • ·Maaari mong ipakipag-usap sa iba’t ibang wika ang kalagayan ng iyong katawan, itanong kung saan kukuha ng bakuna, o itanong sa doktor ang mga katanungan mo.
 • Gamit ang machine translation sa pagsasalin sa ibang wika, malalaman mo kung paano makakakuha ng bakuna.

◆Mga Ibang Wika na maaaring Gamitin sa Pakikipag-usap
Ingles, Chinese, Koreano, Vietnamese, Thai, Espanyol, Portuges, Ruso, Filipino, Pranses, Hindi, Mongolian, Indonesian, Nepali, Persian, Myanmar, Cantonese, Aleman

◆Mga Wikang Machine Translation ang Gagamitin
Swedish, Bengali at iba pang mga wika sa 90 bansa

Top Page ng Impormasyon Tungkol sa Pagbabakuna Laban sa Novel Corona Virus

Para sa mga katanungan

 

 

Balita ayon sa Kategorya

Banner Ads
PAGE TOP
%d bloggers like this: