Ano ang Long-Term Care Insurance (Kaigo Hoken)?

Ito ay konsultasyon na ibinibigay ng Welfare Centers, para mapanatili ang magandang kalusugan ng mga matatanda. May educational seminars at recreational activities na inihanda sa mga matatandang mamamayan upang lalo silang makasali sa komunidad.

Para sa mas pang impormasyon, i-click ito.

Categories

Balita ayon sa Kategorya

Banner ng mga ka-relasyon na Organisasyon
Banner Ads
PAGE TOP