Anong dapat gawin kapag may nawalang bagay?

Una sa lahat, itanong kung may nakapulot ng inyong nawawalang bagay sa lugar kung saan nyo nawala ito. Kung walang nakapulot o hindi maalala kung saan nawala o naiwan ang inyong gamit ay pumunta sa malapit na police station at isagawa ang pagparehistro ng inyong nawalang bagay.

Categories

Balita ayon sa Kategorya

Banner ng mga ka-relasyon na Organisasyon
Banner Ads
PAGE TOP