Paano magtapon ng malaking basura?

May bayad para sa pagtapon ng malaking basura. Una sa lahat ay kailangang tumawag sa Bulky Waste Collection Center. Alamin sa center kung magkano ang bayad sa basurang inyong nais itapon at pumunta sa nakatakdang local supermarket, post office o convenience store, upang bumili ng “Bulky Waste Disposal Charge Coupons” (stickers). Idikit ang coupons sa basura at itapon ito sa araw at lugar na nabanggit ng center.

Categories

Balita ayon sa Kategorya

Banner ng mga ka-relasyon na Organisasyon
Banner Ads
PAGE TOP