Ano ang dapat gawin kapag naging biktima ng pagnanakaw o pag-snatch?

Tumawag sa pulis, i-dial ang “110”, iimporma ang araw, lugar kung saan naganap ang pangyayari at ipaliwanag kung ano ang ninakaw at/o kung paano naganap ang pangyayari.

Categories

Balita ayon sa Kategorya

Banner ng mga ka-relasyon na Organisasyon
Banner Ads
PAGE TOP