FAQ

edukasyon

Saan maaaring mamasyal kasama ang bata?

May museo para sa mga batang tinatawag na Kids Plaza Osaka (Sa wikang Inggles). May mga paglilibangan na complex facilities, ito ay tinatawag na Maishima Sports Islands (Sa Hapon) at Flower Festival Memorial Park  (Sa Hapon).

Maaari bang makatanggap ng tulong para sa mga nag-iisang magulang?

Maaaring makatanggap ng tulong ang mga nag-iisang magulang o tagapangalaga ng bata, tulad ng suporta sa pagbayad sa pagpapagamot at sa pagkain kapag ma-confined ang ito.

Para sa mas pang impormasyon ay maaari kayong magtanong sa Public Health and Walfare Center ng ward kung saan kayo naninirahan.

Categories

Latest Information

Banner Ads
PAGE TOP