FAQ

Pamumuhay

Saaan ang mga tourist spot sa Osaka?

Maraming tourist spot sa Osaka, tulad ng Osaka Castle Park, Shitennouji Temple (sa wikang Hapon lamang), at Bay Area (sa wikang Hapon lamang).

⇒ Para sa mas pang impormasyon, i-click ito.

Ano ang dapat gawin, kapag nagkaroon ng aksideteng pantrapiko tulad ng sasakyan?

Kapag nagkaroon ng aksidenteng pantrapiko at may nasugatan ay kailangang isagawa ang first aid. Kung kakailanganin ay tumawag ng ambulansya, i-dial ang “119”. Pagkatapos ay kailangang tumawag sa pulis at ipaalam ang pangyayari, i-dial ang “110”.
Kailangang iimporma ng kalmante ang lugar kung saan naganap ang aksidente, pangalan at numero ng telepono.

Anong dapat gawin kapag may nawalang bagay?

Una sa lahat, itanong kung may nakapulot ng inyong nawawalang bagay sa lugar kung saan nyo nawala ito. Kung walang nakapulot o hindi maalala kung saan nawala o naiwan ang inyong gamit ay pumunta sa malapit na police station at isagawa ang pagparehistro ng inyong nawalang bagay.

Ano ang Long-Term Care Insurance (Kaigo Hoken)?

Ito ay konsultasyon na ibinibigay ng Welfare Centers, para mapanatili ang magandang kalusugan ng mga matatanda. May educational seminars at recreational activities na inihanda sa mga matatandang mamamayan upang lalo silang makasali sa komunidad.

Para sa mas pang impormasyon, i-click ito.

Categories

Latest Information

Banner Ads
PAGE TOP