FAQ

Pamumuhay

Paano magtapon ng malaking basura?

May bayad para sa pagtapon ng malaking basura. Una sa lahat ay kailangang tumawag sa Bulky Waste Collection Center. Alamin sa center kung magkano ang bayad sa basurang inyong nais itapon at pumunta sa nakatakdang local supermarket, post office o convenience store, upang bumili ng “Bulky Waste Disposal Charge Coupons” (stickers). Idikit ang coupons sa basura at itapon ito sa araw at lugar na nabanggit ng center.

Ano ang dapat gawin, kapag nagkaroon ng aksideteng pantrapiko tulad ng sasakyan?

Kapag nagkaroon ng aksidenteng pantrapiko at may nasugatan ay kailangang isagawa ang first aid. Kung kakailanganin ay tumawag ng ambulansya, i-dial ang “119”. Pagkatapos ay kailangang tumawag sa pulis at ipaalam ang pangyayari, i-dial ang “110”.
Kailangang iimporma ng kalmante ang lugar kung saan naganap ang aksidente, pangalan at numero ng telepono.

Anong dapat gawin kapag may nawalang bagay?

Una sa lahat, itanong kung may nakapulot ng inyong nawawalang bagay sa lugar kung saan nyo nawala ito. Kung walang nakapulot o hindi maalala kung saan nawala o naiwan ang inyong gamit ay pumunta sa malapit na police station at isagawa ang pagparehistro ng inyong nawalang bagay.

Ano ang Long-Term Care Insurance (Kaigo Hoken)?

Ito ay konsultasyon na ibinibigay ng Welfare Centers, para mapanatili ang magandang kalusugan ng mga matatanda. May educational seminars at recreational activities na inihanda sa mga matatandang mamamayan upang lalo silang makasali sa komunidad.

Para sa mas pang impormasyon, i-click ito.

Categories

Latest Information

Banner Ads
PAGE TOP