FAQ

Pamumuhay

Anong dapat gawin kapag lumindol?

Una sa lahat, kailangang maging kalmante at gawin ayon sa inyong kalagayan.

Para sa mas pang impormasyon ay i-click ito.

Saan maaaring matuto at magkaroon ng ekspiryensya ukol sa lindol?

Sa Osaka City Abeno Life Safety Learning Center maaaring matuto at magkaroon ng ekspiryensya ukol sa lindol at sa iba pang mga kalamidad.

Saang evacuation shelter maaaring pumunta?

Ang mga shelters ay may mga Reginal Evacutation Areas at Evacuation Shelters. Para malaman kung saan ang malapit na shelter at para sa mas pang impormasyon, maaari nyong i-check sa site ng Office of Emergency Management, Osaka City Website.

Paano maghanap ng bahay?

Pankaraniwang naghahanap ng bahay sa private real state agency, subalit maaari ding maghanap sa munisipyo, prefectural at sa Osaka Municipal Housing Information Center. 

Saaan ang mga tourist spot sa Osaka?

Maraming tourist spot sa Osaka, tulad ng Osaka Castle Park, Shitennouji Temple (sa wikang Hapon lamang), at Bay Area (sa wikang Hapon lamang).

⇒ Para sa mas pang impormasyon, i-click ito.

Ano-ano ang klasipikasyon ng basura?

Maaari nyong i-check ang klasipikasyon ng basura dito.

Paano tumawag ng ambulansya?

Tumawag sa “119”.

Maaaring i-dial ito sa cellular phone at sa teleponong pang bahay o pikso, subalit sa teleponong pampubliko ay may nakahandang dial button para isahang pindot lamang

Paano magtapon ng malaking basura?

May bayad para sa pagtapon ng malaking basura. Una sa lahat ay kailangang tumawag sa Bulky Waste Collection Center. Alamin sa center kung magkano ang bayad sa basurang inyong nais itapon at pumunta sa nakatakdang local supermarket, post office o convenience store, upang bumili ng “Bulky Waste Disposal Charge Coupons” (stickers). Idikit ang coupons sa basura at itapon ito sa araw at lugar na nabanggit ng center.

Ano ang dapat gawin, kapag nagkaroon ng aksideteng pantrapiko tulad ng sasakyan?

Kapag nagkaroon ng aksidenteng pantrapiko at may nasugatan ay kailangang isagawa ang first aid. Kung kakailanganin ay tumawag ng ambulansya, i-dial ang “119”. Pagkatapos ay kailangang tumawag sa pulis at ipaalam ang pangyayari, i-dial ang “110”.
Kailangang iimporma ng kalmante ang lugar kung saan naganap ang aksidente, pangalan at numero ng telepono.

Ano ang dapat gawin kapag naging biktima ng pagnanakaw o pag-snatch?

Tumawag sa pulis, i-dial ang “110”, iimporma ang araw, lugar kung saan naganap ang pangyayari at ipaliwanag kung ano ang ninakaw at/o kung paano naganap ang pangyayari.

Anong dapat gawin kapag may nawalang bagay?

Una sa lahat, itanong kung may nakapulot ng inyong nawawalang bagay sa lugar kung saan nyo nawala ito. Kung walang nakapulot o hindi maalala kung saan nawala o naiwan ang inyong gamit ay pumunta sa malapit na police station at isagawa ang pagparehistro ng inyong nawalang bagay.

Ano ang Long-Term Care Insurance (Kaigo Hoken)?

Ito ay konsultasyon na ibinibigay ng Welfare Centers, para mapanatili ang magandang kalusugan ng mga matatanda. May educational seminars at recreational activities na inihanda sa mga matatandang mamamayan upang lalo silang makasali sa komunidad.

Para sa mas pang impormasyon, i-click ito.

Categories

Latest Information

Banner ng mga ka-relasyon na Organisasyon
Banner Ads
PAGE TOP