Tungkol sa Osaka International House Foundation

Isinusulong ng Osaka International House Foundation (i-house) ang pagkakaunawaan at pagkakaibigan ng mga mamamayan na nakatira sa Osaka at sa buong Kansai sa pamamagitan ng pagsagawa ng mga international exchange/cooperation activities at pagsuporta sa mga dayuhan, kasama na rin ang pagsulong ng mga ganitong aktibidad na pinangungunahan ng mga mamamayan at nagbibigay ng lugar para … Ipagpatuloy ang pagbabasa Tungkol sa Osaka International House Foundation