Fureai Salon

Mag-enjoy mag-aral ng wikang Hapon kasama ang mga volunteer na may karanasang magturo ng Hapon! Nilalaman Nagtuturo ang mga volunteer na may karanasang magturo ng Hapon ng kung ano ang gusto mong pag-aralan. Konbersasyon ang kalimitang itinuturo. Papaano One-on-one(May pagkakataong maaring maging grupo ang klase) ※Maaaring maging online ang klase depende sa sitwasyon ng Covid-19. … Ipagpatuloy ang pagbabasa Fureai Salon