Japanese Salon sa Linggo

Para maiwasan ang pagkalat ng Novel Coronavirus,Walang klase hanggang Abril 5.

大阪国際交流[おおさかこくさいこうりゅう]センターでは、毎週日曜日[まいしゅうにちようび]に、外国人[がいこくじん]ボランティアと日本人[にほんじん]ボランティアで[つく]日本語教室[にほんごきょうしつ]日曜[にちよう]にほんごサロン」[ひら]いています。
区役所[くやくしょ]学校[がっこう]手紙[てがみ][][かた]や、生活[せいかつ]使[つか]日本語[にほんご]でわからないことがあれば、気軽[きがる][]いてください。
もしかすると[おな][くに]出身[しゅっしん]のボランティアもいるかもしれません。予約[よやく]はいりません。
午後[ごご]1[]15[ふん]までに[]てください。1[]15[ふん]より[あと][]ると[はい]ることができません。

チラシ

31nichiyou-nihongo

 

日時[にちじ]

2019[ねん]4[がつ]21[にち]~2020[ねん]3[がつ]22[にち]予定[よてい]
毎週日曜[まいしゅうにちよう]13:00~14:30
(おやすみ:4[がつ]28[にち]、5[がつ]5日[いつか]、7[がつ]14[にち]、8[がつ]11[にち]、9[がつ]15[にち]、9[がつ]22[にち]、10[がつ]13[にち]、11[がつ]3日[みっか]、12[がつ]29[にち]、1[がつ]5日[いつか]、2[がつ]23[にち]
時間[じかん][]わりました!

会場[かいじょう]

大阪国際交流[おおさかこくさいこうりゅう]センター 1F インフォメーションセンター内会議室[ないかいぎしつ]

対象[たいしょう]

日本語[にほんご]勉強[べんきょう]したい外国人[がいこくじん][]どもを[]れてきてもいいです。

参加費[さんかひ]

無料[むりょう](お[かね]はいりません)

Inquiries

Information Center, Osaka International House Foundation
8-2-6 Uehommachi, Tennoji-ku Osaka, 543-0001

Inquiries :
・Monday to Friday:9:00~19:00
・Saturday, Sunday and Holidays:9:00~17:30
※Closed during the New Year holidays(December 29 to January 3)


TEL 06-6773-8989 FAX 06-6773-8421
Online Inquiry Form

Balita ayon sa Kategorya

Banner ng mga ka-relasyon na Organisasyon
Banner Ads
PAGE TOP