Kursong Hapon para sa Pamumuhay

大阪日本語教育[おおさかにほんごきょういく]センターの 講師[こうし]による 講座[こうざ]です。 日常生活[にちじょうせいかつ]必要[ひつよう]初歩[しょほ]会話[かいわ]学習[がくしゅう]できます。
共催[きょうさい] 独立行政法人 日本学生支援機構[どくりつぎょうせいほうじん にほんがくせいしえんきこう] 大阪日本語教育[おおさかにほんごきょういく]センター

くわしくはこちらをご[らん]ください。

その[]日本語[にほんご]クラス

外国人[がいこくじん]ふれあいサロン

参加者[さんかしゃ]のご要望[ようぼう][]わせて 日本語指導[にほんごしどう]経験[けいけん][]つボランティアが [おし]えます。 会話[かいわ]中心[ちゅうしん]です。

たのしい日本語[にほんご]

平日夜間[へいじつやかん]日常生活[にちじょうせいかつ]必要[ひつよう]初歩[しょほ]会話[かいわ]日本語指導[にほんごしどう]資格[しかく][]つボランティアが [おし]えます。

Inquiries

Information Center, Osaka International House Foundation
8-2-6 Uehommachi, Tennoji-ku Osaka, 543-0001

Inquiries :
・Monday to Friday:9:00~19:00
・Saturday, Sunday and Holidays:9:00~17:30
※Closed during the New Year holidays(December 29 to January 3)


TEL 06-6773-8989 FAX 06-6773-8421
Online Inquiry Form

Balita ayon sa Kategorya

Banner ng mga ka-relasyon na Organisasyon
Banner Ads
PAGE TOP