Kursong Hapon para sa Pamumuhay

Kurso na itinuturo ng Japanese Language Education Center. Makakapag-aral ng kailangang elementaryong Hapon para sa pang-araw-araw ng pamumuhay. Co-sponsor ang Japan Student Services Organization Para sa detalye, tignan ito  Iba pang mga Klase sa Wikang Hapon Fureai Salon Lingguhang Hapon Praktikal na Hapon para sa Trabaho 関連記事: Programa na tumutulong sa paggawa ng isang komunidad … Ipagpatuloy ang pagbabasa Kursong Hapon para sa Pamumuhay