Lingguhang Hapon

Siguraduhing basahin ang mga sumusunod na tuntunin bago mag-aplay na sumali sa “Japanese Salon sa Linggo.” Ang Osaka International House Foundation ay nagsasagawa ng klaseng “Japanese Salon sa Linggo” tuwing araw ng Linggo na pinangungunahan ng mga boluntaryong dayuhan at Hapon. Ang ”Japanese Salon sa Linggo” (Nichiyou Nihongo Salon)ay isang lugar kung saan sinusuportahan ang … Ipagpatuloy ang pagbabasa Lingguhang Hapon