Praktikal na Hapon para sa Trabaho

Ito ay isang klase ng wikang Hapon kung saan matututo ang mga dayuhan ng wika at kultura ng mga kumpanyang Hapon na kailangan para sa pagtatrabaho sa Osaka.

Nilalaman

Mga guro na kwalipikadong magturo ang masayang magtuturo sa wikang Hapon gamit ang orihinal na textbook.

Pamamaraan

Mga 15 tao sa klase

Lugar

Osaka International House ‐ Conference Room
Online ang klase sa panahon ng State of Emergency (Zoom)

Magkano

8.000 yen (Kasama ang bayad sa mga materyales)

Para Kanino

Para sa mga dayuhan o mga Hapon na may dugong dayuhan na pumasa na ng JLPT 3 o pataas(hindi maaaring sumali ang mga international student)

Kailan

※Ang susunod ay klase ay magsisimula sa Enero 8  hanggang Pebrero 26, tuwing Sabado 9:30 – 12:30 (tentative).

Promotion project upang gumawa ng pangkabuuang sistema para sa pang-rehiyonal na edukasyon sa wikang Hapon para sa ikatlong taon ng Reiwa.

 

Iba pang mga klase sa Hapon

Fureai Salon

Nagtuturo ang mga volunteer na may karanasang magturo ng Hapon ng kung ano ang gusto mong pag-aralan. Konbersasyon ang kalimitang itinuturo.

Wikang Hapon para sa Pang-araw-araw na Pamumuhay

Kurso na itinuturo ng Japanese Language Education Center.
Makakapag-aral ng kailangang elementaryong Hapon para sa pang-araw-araw ng pamumuhay.

Tanoshii Nihongo

Nagtuturo ng Hapon para sa pang-araw-araw na pakikipagusap ang mga volunteer na may kwalipikasyong magturo ng Hapon sa gabi ng isang pangkaraniwang araw.

Inquiries

Information Center, Osaka International House Foundation
8-2-6 Uehommachi, Tennoji-ku Osaka, 543-0001

Inquiries :
・Monday to Friday:9:00~19:00
・Saturday, Sunday and Holidays:9:00~17:30
※Closed during the New Year holidays(December 29 to January 3)


TEL 06-6773-8989 FAX 06-6773-8421
Online Inquiry Form

Banner ng mga ka-relasyon na Organisasyon
Banner Ads
PAGE TOP