Praktikal na Hapon para sa Trabaho

Ito ay isang klase ng wikang Hapon kung saan matututo ang mga dayuhan ng wika at kultura ng mga kumpanyang Hapon na kailangan para sa pagtatrabaho sa Osaka. Nilalaman Mga guro na kwalipikadong magturo ang masayang magtuturo sa wikang Hapon gamit ang orihinal na textbook. Pamamaraan Mga 15 tao sa klase Lugar Osaka International House … Ipagpatuloy ang pagbabasa Praktikal na Hapon para sa Trabaho