Tin mới

Đã có thể tư vấn thêm bằng tiếng Philippine và tiếng Việt !

Từ tháng 7 (Cổng tư vấn dành cho người nước ngoài) ngoài tiếng Anh, Trung Quốc, Hàn Quốc/Triều Tiên, tiếng Nhật đã có thể tư vấn, thông dịch thêm tiếng Philippine và tiếng Việt.
Bên cạnh đó cũng có thể giải đáp các ngôn ngữ khác bằng máy tính bảng. Xin hãy nhất định sử dụng.

Banner của các tổ chức liên quan
Banner quảng cáo
PAGE TOP