Dành cho du học sinh

Hướng dẫn Tiền trợ cấp cố định đặc biệt (Cập nhật ngày 27/7)

※ Thời hạn đăng ký online ở thành phố Osaka đến ngày 10/6 (Thứ tư). 
〇Hồ sơ đăng ký tiền trợ cấp cố định đặc biệt sẽ được gửi đến từng gia đình qua đường bưu điện.
■ Liên quan đến đăng ký tiền trợ cấp cố định đặc biệt (Người sống ở thành phố Osaka)

Cách điền hồ sơ đăng ký tiền trợ cấp cố định đặc biệt (Video)

Cách điền hồ sơ đăng ký tiền trợ cấp cố định đặc biệt (PDF)

Các câu hỏi liên quan đến tiền trợ cấp cố định đặc biệt (PDF) (Cập nhật ngày 27/7)

■ Lịch dự định (Có thể thay đổi)
<Từ ngày 22/5 (Thứ bảy)>
Ủy ban thành phố Osaka gửi hồ sơ đăng ký.
Gửi cho nhiều người theo thứ tự. Sẽ không thể nhận ngay được.
Có thể đăng ký sau khi nhận được hồ sơ.
<Tầm đầu tháng 6 trở đi>
Chuyển tiền vào tài khoản cho từng người đã đăng ký trực tuyến.
<Tầm giữa tháng 6 trở đi>
Chuyển tiền vào tài khoản cho từng người đã đăng ký qua gửi bưu điện.
<Ngày 25/8 (Thứ ba)>
Hết hạn gửi hồ sơ đăng ký.
Nếu đăng ký bằng cách gửi bưu điện thì xin gửi đến trước ngày này.
Cố gắng gửi sớm.
■ Thông tin khác
Hướng dẫn qua video trên trang web của NPO (Công ty cổ phần ORJ×soeasy)
https://soeasy.tokyo/movies/21783
※Ngoài 12 tiếng này ra còn đang dịch các ngôn ngữ khác. Xin hãy chia sẻ với bạn bè.
https://soeasy.tokyo/users/2174
・Tờ rơi của Sở tổng vụ (PDF)

ベトナム語

 

News by Category

Banner của các tổ chức liên quan
Banner quảng cáo
PAGE TOP