Dành cho du học sinh

Hướng dẫn Tiền trợ cấp cố định đặc biệt (Cập nhật ngày 29/9)

Vào ngày 25/8 (Thứ ba) đã kết thúc tiếp nhận hồ sơ đăng ký.
Đang kiểm tra các hồ sơ đã được gửi đến ủy ban thành phố Osaka trước ngày 25/8 (Thứ ba) có lỗi gì không. Vì thế xin hãy đợi thêm thời gian nữa.

■Về thời gian hoạt động của Trung tâm trợ giúp (Từ ngày 1/10)
Thứ hai – Thứ sáu:  9:00 – 20:00 (Trừ ngày lễ)
TEL: 0570-000238   (Lưu ý) Có một số loại điện thoại IP050 không thể gọi được.
TEL: 06-6121-2977
FAX: 0570-550362  (Không tiếp nhận hồ sơ đăng ký và hồ sơ đính kèm qua FAX.)

■ Liên quan đến đăng ký tiền trợ cấp cố định đặc biệt (Người sống ở thành phố Osaka)
Cách điền hồ sơ đăng ký tiền trợ cấp cố định đặc biệt (Video)

Cách điền hồ sơ đăng ký tiền trợ cấp cố định đặc biệt (PDF)

■ Dự định tiếp theo
Sẽ gửi tiền vào tài khoản ngân hàng cho người đã đăng ký theo thứ tự.

■ Thông tin khác
Hướng dẫn qua video trên trang web của NPO (Công ty cổ phần ORJ×soeasy)
https://soeasy.tokyo/movies/21783
※Ngoài 12 tiếng này ra còn đang dịch các ngôn ngữ khác. Xin hãy chia sẻ với bạn bè.
https://soeasy.tokyo/users/2174
・Tờ rơi của Sở tổng vụ (PDF)

ベトナム語

 

News by Category

Banner của các tổ chức liên quan
Banner quảng cáo
PAGE TOP
%d bloggers like this: