Thông tin liên quan đến dịch bệnh Corona

Thông tin hỗ trợ liên quan tới virus Corona

Đây là trang web bằng tiếng nhật và tiếng nước ngoài đăng những thông tin hữu ích liên quan tới đại dịch Corona
【Thông tin đa dạng bằng tiếng nhật và tiếng nước ngoài】

Trang thông tin đa văn hóa [Liên quan đến chủng virus Corona]
(Hiệp hội quốc tế hóa thành phố (CLAIR) ) ((一財)自治体国際化協会(CLAIR))

Liên quan đến công việc và cuộc sống
Bộ lao động và phúc lợi(厚生労働省)
※Tiếng Nhật đơn giản, tiếng Anh, Trung Quốc (Giản thể, phồn thể), Hàn Quốc/Triều Tiên, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Philipines, Việt Nam, Indonesia, Thái Lan, Khme, Mianma

Thông tin liên quan tới virus Corona chủng mới
「Thông tin hỗ trợ về tiền trợ cấp/hỗ trợ cho người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh virsus Corona」
Bộ tư pháp(法務省)
※Tiếng Nhật đơn giản, tiếng Anh, Trung Quốc (Giản thể), Việt Nam, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Indonesia, Philipines , Thái Lan, Myanmar, Khme

Những người gặp khó khăn trong việc trả tiền thuế do ảnh hưởng của dịch virus Corona
Cục thuế nhà nước (国税庁)
※Tiếng Nhật, tiếng Anh

Giảm phí bảo hiểm sức khỏe quốc dân do ảnh hưởng của dịch virus Corona
Thành phố Osaka(大阪市)

Liên quan đến đăng ký cư trú của người nước ngoài
Bộ tư pháp (法務省)
※Tiếng Nhật đơn giản, tiếng Anh, Trung Quốc (Giản thể, phồn thể), Hàn Quốc/Triều Tiên, Indonesia, Việt Nam, Philipines, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha

Cách xử lý liên quan đến người nước ngoài gặp khó khăn trong việc trở về nước (2020.10.19)
Bộ tư pháp (法務省)

Liên quan đến du học sinh chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Corona (2020.10.19) (※Tiếng Nhật)

Bộ tư pháp (法務省)

[Người mất việc]

[Cổng tư vấn nhiều lĩnh vực]

[Thông tin về y tế]

 

News by Category

Banner quảng cáo
PAGE TOP
%d bloggers like this: