Tin mới

Tuyển sinh lớp “Học tiếng Nhật vui vẻ” kỳ 1 Kỳ 1 năm 2021, lớp học sẽ được tổ chức trên WEB (Online)

Đây là lớp học online về tiếng Nhật giao tiếp cần thiết khi sống tại Nhật. Những tình nguyện viên có chứng chỉ dạy tiếng Nhật sẽ giảng dạy tiếng Nhật bằng sách giáo khoa.

Lớp học lần này dự định sẽ tổ chức theo hình thức học đối mặt trực tiếp. Tuy nhiên tùy theo tình hình dịch bệnh corona mà có thể chuyển sang hình thức học online. Học phí là 3,000 yên.

Có lớp học tương ứng với trình độ vào các buổi tối ngày thường trong tuần

Chúng tôi sẽ chia lớp dựa trên kết quả bài kiểm tra phân lớp được tiến hành trước đó.

Trong ln tuyn sinh này ch tuyn sinh lp sơ cp 3 và sơ cp 4

※Trong trường hợp học online cần chuẩn bị máy tinh (có gắn camera và micro) có kết nối internet tại nhà.

[Thi gian] 19:00 – 20:30 [12 buổi]

Lớp sơ cấp 3: Ngày 12/5/2021 (Thứ 4) ~ Ngày 28/7 (Thứ 4) (Thứ 4 hàng tuần)

Lớp sơ cấp 4: Ngày 11/5/2021 (Thứ 3) ~ Ngày 27/7 (Thứ 3) (Thứ 3 hàng tuần)

[S lượng hc viên]: Lớp sơ cấp 3: 5 người

           Lớp sơ cấp 4: 3 người   ( Ưu tiên những bạn đăng kí trước)

[Hc phí]: 3,000 yên

[Điu kin tham gia]:

・Cần phải tham gia bài kiểm tra trình độ ngày 20/4 (Thứ ba) (Cần đặt lịch hẹn).

・Có thể chuyển sang hình thức học online nên cần chuẩn bị máy tính (có gắn camera và micro) và có kết nối internet.

Khuyến khích tham gia giờ học bằng máy tính hơn điện thoại.

・Cần phải mua sách giáo khoa (Sách Minna No Nihongo sơ cấp I (2,750 yên))

[Thi gian kim tra trình đ] ※Cần đặt lịch hẹn

Ngày 20/4/2021 (Thứ 3) 19:00 – 20:30 (Mỗi người khoảng 10 phút)

※Sau khi kiểm tra trình độ sẽ quyết định có thể tham gia học hay không

Không thể tham gia lớp học nếu trình độ không phù hợp.

Trường hợp lớp học đông học sinh quá cũng có khả năng không thể tham gia.

Sẽ quyết định theo thứ tự đăng ký.

[Đăng ký]

Vui lòng đăng kí bằng cách điền form đăng kí tại trang chủ gồm: Họ tên, Số điện thoại, Địa chỉ, Lớp học muốn đăng kí (lớp sơ cấp 3 hay sơ cấp 4).

→vui lòng đăng ký tại đây

[Tham kho: Trình đ tng lp]

Lp sơ cp 3:Có thể sử dụng nhiều động từ để biểu hiện và tạo thành câu văn.

※[Tiếng nhật dành cho mọi người Sơ cấp 1] Bài 13~18

(Ví dụ) [Tôi muốn đến Kyoto]/[Xin hãy mở cửa sổ]

[Tôi hút thuốc cũng được chứ]

Lp sơ cp 4: Có thể giải thích, nói về suy nghĩ và kinh nghiệm của bản thân

※「Sách Minna No Nihongo Sơ cấp 1」: Bài 19 đến Bài 25

Câu ví dụ: Tôi đã từng đi Tokyo.

Tôi nghĩ ngày mai trời sẽ mưa.

Nếu trời mưa thì tôi sẽ không đi.

[Liên lc]

Trung tâm giao lưu quốc tế Osaka Trung tâm thông tin

TEL: 06-6773-8989 FAX: 06-6773-8421

Hãy điền đơn đăng kí bằng file Google (Họ tên, Quốc tịch, Địa chỉ, Số điện thoại, Địa chỉ mail, Lớp học muốn đăng kí).

 

 

 

 

News by Category

Banner của các tổ chức liên quan
Banner quảng cáo
PAGE TOP