Thông tin liên quan đến dịch bệnh Corona

Thông tin về Vắc-xin phòng Virus corona chủng mới (Cập nhật ngày 7 tháng 12)

Thông báo
Nếu bạn muốn tư vấn những vấn đề trong cuộc sống do virus corona chủng mới gây ra, hay nhiều vấn đề khác với chuyên gia nhất định hãy tham gia sự kiện này nhé.

Tổ chức sự kiện : “Dịch vụ cung cấp thông tin 1 ngày”

Về việc tiêm ngừa vắc-xin phòng Virus Corona chủng mới

Tình trạng đặt lịch tiêm vắc-xin phòng virus Corona chủng mới  (Thông tin cập nhật ngày 7 tháng 12)
Những người có thể tham gia tiêm phòng 
Cách thức tham gia tiêm phòng vắc xin
Người đã nhận phiếu tiêm ngừa vắc xin
Cách đặt lịch tiêm phòng (Thông tin cập nhật ngày 18 tháng 11)

Cách thức đặt lịch trên trang Web 
Những vật cần mang theo vào ngày tiêm phòng 
Hỗ trợ tiêm chủng vắc-xin bằng nhiều thứ tiếng của FRESC (Thông tin cập nhật ngày 7 tháng 12)
Giấy chứng nhận đã hoàn thành tiêm vắc-xin (hộ chiếu vắc-xin)

Tình trạng đặt lịch hẹn tham gia tiêm phòng vắc-xin virus Corona chủng mới

<Thông báo quan trọng>
“Hội trường tiêm phòng tập trung Yasuragi Tenkukan” “Hội trường tiêm phòng tập trung Shiromi Hall” sẽ mở đăng kí tiêm phòng vắc xin tạm thời.
Ngoài ra, “Hội trường tiêm phòng tập trung OCAT” chỉ mở đăng kí tiêm phòng mũi 2 tạm thời.

Lịch đăng kí tiêm phòng tại Hội trường tiêm phòng tập trung Ogimachi Pool
※ Đã kết thúc việc tiêm phòng mũi 1 vào ngày 31 tháng 10

・Sử dụng Vắc xin TAKEDA/Moderna
Lịch đăng kí tiêm phòng tại Hội trường tiêm phòng tập trung Shinsaibashi BIGSTEP
※ Đã kết thúc việc tiêm phòng mũi 1 vào ngày 31 tháng 10
・Sử dụng Vắc xin TAKEDA/Moderna
Lịch đăng kí tiêm phòng tại Hội trường tiêm phòng tập trung Yasuragi Tenkukan

Ngày tiêm phòng, tiếp nhận đặt lịch tiêm phòng
・Ngày tiêm phòng: ngày 6 tháng 12 (thứ 2) ~ ngày 12 tháng 12 (chủ nhật)
Tiếp nhận đặt lịch tiêm phòng: ngày 29 tháng 11 (thứ 2) ~
・Ngày tiêm phòng: ngày 11 tháng 1 năm 2022 (thứ 3) ~ ngày 16 tháng 1 năm 2022 (chủ nhật)
Tiếp nhận đặt lịch tiêm phòng: ngày 4 tháng 1 năm 2022 (thứ 3) ~
・Có thời gian có thể tiêm phòng. Tình hình đặt lịch hẹn tiêm phòng tại đây.

※Ngày nghỉ không nhận lịch tiêm phòng: ngày 7 tháng 12 (thứ 3), dịp cuối năm cũ và đầu năm mới [ngày 28 tháng 12 năm 2021 (thứ 3) ~ ngày 4 tháng 1 năm 2022 (thứ 3)], ngày 10 tháng 1 năm 2022 (thứ 2, ngày lễ)
※Từ ngày 13 tháng 12 (thứ 2) ~ ngày 27 tháng 12 (thứ 2), ngày 5 tháng 1 năm 2022 (thứ 4) ~ ngày 9 tháng 1 năm 2022 (chủ nhật) không tiêm phòng mũi 1.

Đối tượng
①Người dân thành phố Osaka đủ 12 tuổi trở lên vào ngày tiêm phòng có thể đặt lịch tiêm phòng.
※Người từ 12 ~ 15 tuổi, chỉ có thể tiêm phòng vào thứ 7, chủ nhật. Phụ huynh cần đi cùng tới hội trường tiêm phòng.
②Người chưa tiêm phòng mũi 2 vắc xin Pfizer.
③Nam giới độ tuổi 10 và độ tuổi 20 đã tiêm phòng mũi 1 vắc xin TAKEDA/Moderna muốn tiêm vắc xin Pfizer.

Sử dụng vắc xin Pfizer.
Sau khi tiêm phòng mũi 1, sau khoảng 3 tuần sẽ tiêm phòng mũi 2.
Tiêm phòng mũi 2 theo nguyên tắc sẽ được thực hiện vào cùng khung giờ thời gian, cùng thứ sau 3 tuần.
※Người tiêm phòng mũi 1 trong khoảng từ ngày 8 tháng 12 (thứ 4) ~ ngày 12 tháng 12 (chủ nhật), do vào ngày nghỉ cuối năm và đầu năm mới của hội trường tiêm phòng nên sẽ tiêm phòng mũi tiếp theo sau khoảng 4 tuần.
・Cách đặt lịch tiêm phòng tại đây.

Lịch đăng kí tiêm phòng tại Hội trường tiêm phòng tập trung Chuo Sport Center
Hội trường này đã kết thúc tiêm phòng mũi 1 vào ngày 24 tháng 10.
・Sử dụng vắc xin TAKEDA/Moderna
・Từ ngày 19 tháng 10 (thứ ba) đến 24 tháng 10 (chủ nhật) sử dụng vắc xin Pfizer.
Lịch đăng kí tiêm phòng tại Hội trường tiêm phòng tập trung Shiromi Hall (Trong sảnh thành Osaka)

Ngày tiêm phòng, tiếp nhận đặt lịch tiêm phòng
・Ngày tiêm phòng: ngày 13 tháng 12 (thứ 2) ~ ngày 18 tháng 12 (thứ 7)
Tiếp nhận đặt lịch tiêm phòng: ngày 6 tháng 12 (thứ 2) ~
・Có thời gian có thể tiêm phòng. Tình hình đặt lịch hẹn tiêm phòng tại đây.

※Từ ngày 20 tháng 12 (thứ 2) ~ ngày 27 tháng 12 (thứ 2), ngày 5 tháng 1 (thứ 4) ~ ngày 15 tháng 1 năm 2022 (thứ 7) không tiêm phòng mũi 1.
※Ngày nghỉ không nhận lịch tiêm phòng: ngày 7 tháng 12 (thứ 3), ngày 19 tháng 12 (chủ nhật), cuối năm đầu năm mới [ngày 28 tháng 12 (thứ 3) ~ ngày 4 tháng 1 năm 2022 (thứ 3)], ngày 16 tháng 1 năm 2022 (chủ nhật)

Đối tượng
①Người dân thành phố Osaka đủ 12 tuổi trở lên vào ngày tiêm phòng có thể đặt lịch tiêm phòng.
※Người từ 12 ~ 15 tuổi, chỉ có thể tiêm phòng vào thứ 7, chủ nhật. Phụ huynh cần đi cùng tới hội trường tiêm phòng.
②Người chưa tiêm phòng mũi 2 vắc xin Pfizer.
③Nam giới độ tuổi 10 và độ tuổi 20 đã tiêm phòng mũi 1 vắc xin TAKEDA/Moderna muốn tiêm mũi 2 bằng vắc xin Pfizer.

Sử dụng vắc xin Pfizer.
Sau khi tiêm phòng mũi 1, sau khoảng 3 tuần sẽ tiêm phòng mũi 2.
Tiêm phòng mũi 2 theo nguyên tắc sẽ được thực hiện vào cùng thời gian, cùng thứ sau 3 tuần.
※Người tiêm phòng mũi 1 trong khoảng từ ngày 8 tháng 12 (thứ 4) ~ ngày 18 tháng 12 (thứ 7), do lịch nghỉ cuối năm và đầu năm mới của hội trường tiêm phòng nên sẽ tiêm phòng mũi tiếp theo sau khoảng 4 tuần.
・Cách đặt lịch tiêm phòng tại đây.

Lịch đăng kí tiêm phòng tại Hội trường tiêm phòng tập trung OCAT (Lầu 3, toà nhà OCAT)

Ngày tiêm phòng, tiếp nhận đặt lịch tiêm phòng (dự định)
・Ngày tiêm phòng: ngày 11 tháng 12 (thứ 7), ngày 12 tháng 12 (chủ nhật)
Tiếp nhận đặt lịch tiêm phòng: ngày 29 tháng 11 (thứ 2) ~

・Ngày tiêm phòng: ngày 18 tháng 12 (thứ 7), ngày 19 tháng 12 (chủ nhật)
Tiếp nhận đặt lịch tiêm phòng: ngày 6 tháng 12 (thứ 2) ~
・Ngày tiêm phòng: ngày 25 tháng 12 (thứ 7), ngày 26 tháng 12 (chủ nhật)
Tiếp nhận đặt lịch tiêm phòng: ngày 13 tháng 12 (thứ 2) ~
・Có thời gian có thể tiêm phòng. Tình hình đặt lịch hẹn tiêm phòng tại đây.

Đối tượng
①Người dân thành phố Osaka đủ 12 tuổi trở lên vào ngày tiêm phòng có thể đặt lịch tiêm phòng.
※Sẽ chỉ tiếp nhận đăng kí tiêm phòng mũi 2.
※Người từ 12 ~ 15 tuổi, phụ huynh cần đi cùng tới hội trường tiêm phòng.
②Người chưa tiêm phòng mũi 2 vắc xin TAKEDA/Moderna.

Sử dụng vắc xin TAKEDA/Moderna.
Sau khi tiêm phòng mũi 1, sau khoảng 4 tuần sẽ tiêm phòng mũi 2.
・Cách đặt lịch tiêm phòng tại đây.

※Hội trường này đã kết thúc tiêm phòng vắc xin AstraZeneca vào ngày 5 tháng 12 (chủ nhật).

 • Việc tiêm phòng tại hội trường tiêm phòng tập trung ở các quận đã kết thúc.
  Quay lại mục đầu

Những người có thể tham gia tiêm phòng Vắc-xin

Vắc xin của công ty Pfizer: Những người đủ 12 tuổi vào ngày tham gia tiêm phòng.
Vắc xin của công ty TAKEDA/Moderna: Những người đã đủ 12 tuổi vào ngày tham gia tiêm phòng.
Vắc xin của công ty AstraZeneca: Những người đã đủ 40 tuổi vào ngày tham gia tiêm phòng. Những người đã đủ 18 tuổi vào ngày tham gia tiêm phòng có vấn đề cá nhân (※①②) có thể đăng kí.
※①Người không thể tiêm vắc xin của công ty Pfizer hay TAKEDA/Moderna vì lý do như dị ứng.
※②Những người đã tiêm 1 lần vắc xin của công ty AstraZeneca tại nước ngoài.
*Khi tham gia tiêm phòng Vắc-xin, cần hiểu rõ hiệu quả cũng như mức độ nguy hiểm có thể gây ra của vắc-xin đối với cơ thể, và đồng ý.
Quay lại mục đầu

Cách thức tham gia tiêm phòng vắc-xin

 • Không mất phí để tham gia tiêm phòng vắc-xin. Tiêm miễn phí.
 • Phiếu tiêm phòng (phiếu dùng để tham gia tiêm phòng vắc-xin) sẽ được gửi tới nhà bạn qua đường bưu điện.
  ※Mỗi người sẽ được nhận 1 phiếu.
 • Trên phiếu tiêm phòng có ghi cách thức đăng kí tham gia tiêm phòng.
 • Đặt lịch hẹn trước nơi tiêm phòng qua điện thoại hoặc internet.
 • Mang theo 3 loại giấy tờ sau đây khi tham gia tiêm phòng
  ① Phiếu tiêm phòng

  ② Bảng khảo sát sức khỏe sơ bộ (Bảng ghi tình trạng sức khỏe của bạn)
  ③ Giấy chứng minh nhân thân (Hộ chiếu, thẻ ngoại kiều)
 • Những người đang tham gia khám chữa bệnh hoặc nhận thuốc tại bệnh viện xin vui lòng xác nhận với bác sĩ về việc bản thân có thể tham gia tiêm phòng vắc-xin hay không
  Quay lại mục đầu

Người đã nhận phiếu tiêm phòng Vắc xin

Xin hãy kiểm tra những vật phẩm bên trong phong thư

Với những người trên 65 tuổi, vật dụng được gửi đến gồm
①Thông báo về việc tiêm Vắc xin phòng ngừa Virus Corona chủng mới ②Phiếu tiêm phòng ③Phiếu khai báo sức khỏe tổng quát (2 tờ) ④Giấy hướng dẫn về việc tiêm Vắc xin phòng ngừa Virus Corona chủng mới (Trước khi tham gia tiêm ngừa cần đọc kĩ giấy hướng dẫn này).
Với những người dưới 64 tuổi, vật dụng được gửi đến gồm
①Giấy hướng dẫn ②Phiếu tiêm phòng ③Phiếu khai báo sức khỏe tổng quát (2 tờ) ④Giấy hướng dẫn về việc tiêm Vắc xin phòng ngừa Virus Corona chủng mới (Trước khi tham gia tiêm ngừa cần đọc kĩ giấy hướng dẫn này).

Phong thư

Phong thư
① Thông báo tiêm Vắc xin phòng ngừa Virus Corona chủng mới

・Có ghi cách thức đăng kí tiêm Vắc xin.
・Đặt lịch tại đây
① Giấy hướng dẫn  
・Hãy bảo quản kĩ những vật được gửi đến trong phong thư
②Phiếu tiêm phòng

・Đây là phiếu được sử dụng để tham gia tiêm phòng
・Cần phải tiêm phòng 2 lần
・Sau khi đã tiêm phòng lần 1, hãy giữ lại phiếu.
※Phiếu sẽ được sử dụng tiếp cho lần tiêm thứ 2. Do đó hãy bảo quản phiếu cẩn thận.
②Phiếu tiêm phòng
・Đây là phiếu được sử dụng để tham gia tiêm phòng
・Cần phải tiêm phòng 2 lần
・Sau khi đã tiêm phòng lần 1, hãy giữ lại phiếu.
※Phiếu sẽ được sử dụng tiếp cho lần tiêm thứ 2. Do đó hãy bảo quản phiếu cẩn thận.
③Phiếu khai báo sức khỏe tổng quát (2 tờ)
・Dùng để ghi lại những thông tin liên quan đến sức khỏe trước khi tham gia tiêm phòng Vắc xin. 

・Để tham gia tiêm phòng cần điền Phiếu khai báo sức khỏe
・Cần phải điền phiếu cho mỗi lần tiêm. (điền 2 lần)
Phiếu khai báo sức khỏe sẽ được sử dụng cho mỗi lần tiêm vì vậy phải bảo quản cẩn thận.※ Vắc-xin của hãng Pfizer, mũi thứ hai sẽ được tiêm cách mũi thứ nhất sau khoảng 2 tuần.
Vắc-xin của hãng Moderna, mũi thứ hai sẽ được tiêm cách mũi thứ nhất sau khoảng 4 tuần.
Vắc-xin của hãng AstraZeneca, mũi thứ hai sẽ được tiêm cách mũi thứ nhất sau khoảng 8 tuần.
Tại các điểm tiêm chủng ở Osaka, sau khi tiêm mũi thứ nhất, người được tiêm sẽ đăng ký lịch hẹn tiêm mũi thứ hai ngay tại nơi tiêm.

※Phiếu khai báo sức khỏe mẫu xem tại đây (Bộ lao động y tế phúc lợi xã hội)※Phiếu khai báo sức khỏe tổng quát của thành phố Osaka có thêm câu hỏi phụ. Xem thêm tại đây
※Bản hướng dẫn tiếng Việt xem tại đây đây. Xem cách ghi tại bản tiếng Việt và điền thông tin vào bản tiếng Nhật. 
③Phiếu khai báo sức khỏe tổng quát (2 tờ)
・Dùng để ghi lại những thông tin liên quan đến sức khỏe trước khi tham gia tiêm phòng Vắc xin.
・Để tham gia tiêm phòng cần điền Phiếu khai báo sức tiêm.
・Cần phải điền phiếu cho mỗi lần tiêm (điền 2 lần)
※Phiếu khai báo sức khỏe sẽ được sử dụng cho mỗi lần tiêm vì vậy phải bảo quản cẩn thận.
Vắc xin của Pfizer mũi tiêm thứ 2 sẽ cách mũi đầu tiên khoảng 3 tuần.
Vắc xin của Moderna 4 tuần.
Vắc xin của AstraZeneca là 8 tuần.
Sau khi tiêm mũi đầu tiên tại các cơ sở của thành phố Osaka, hãy đặt lịch tiêm phòng lần 2 tại đó
※Phiếu khai báo sức khỏe mẫu xem tại đây (Bộ lao động y tế phúc lợi xã hội)
※Phiếu khai báo sức khỏe tổng quát của thành phố Osaka có thêm câu hỏi phụ. Xem thêm tại đây

※Bản hướng dẫn tiếng Việt xem tại đây đây. Xem cách ghi tại bản tiếng Việt và điền thông tin vào bản tiếng Nhật.
④Giấy hướng dẫn tiêm Vắc xin phòng ngừa Virus Corona chủng mới

・Có ghi những thông tin về Vắc xin.
※Gồm những vấn đề như: Những người không thế tham gia tiêm phòng, Những việc cần xin ý kiến bác sĩ, những điều chú ý khi muốn tham gia tiêm phòng vắc xin. Sau khi tiêm Vắc xin có những phản ứng phụ như đau ở vùng tiêm, phát sốt, … Hãy đọc kĩ bản hướng dẫn này. ※Bản tiếng việt xem tại đây.
④Giấy hướng dẫn tiêm Vắc xin phòng ngừa Virus Corona chủng mới


・Có ghi những thông tin về Vắc xin.
・Có Vắc xin của công ty Pfizer, công ty Moderna và công ty AstraZeneca.
※ Nội dung về những người không thế tham gia tiêm phòng, những việc cần xin ý kiến bác sĩ (những điều chú ý khi muốn tham gia tiêm phòng vắc xin), sau khi tiêm Vắc xin có thể có những phản ứng phụ như đau ở vùng tiêm, phát sốt, … Hãy đọc kĩ bản hướng dẫn này. 
※ Những thông tin liên quan đến Vắc xin của  Pfizer xem tại đây.
Những thông tin liên quan đến Vắc xin của  Moderna xem tại đây.
Những thông tin liên quan đến Vắc xin của AstraZenenca xem tại đây.

Quay lại mục đầu

Cách đặt lịch tiêm phòng

Có thể lựa chọn tiêm vắc xin tại bệnh viện thường khám chữa bệnh hoặc tại cơ sở của thành phố Osaka.

Nơi có thể tiêm phòng vắc xin Cách đặt lịch tiêm phòng
①Bệnh viện thường khám chữa bệnh
(Tiêm phòng cá nhân)
Hãy hỏi bệnh viện xem có thể tiêm phòng tại đó không.
・Nếu có thể, hãy đặt lịch tiêm phòng tại đó.
・Nếu không thể, có thể tiêm phòng tại ②Cơ sở của thành phố Osaka ở cột dưới đây.
②Cơ sở của thành phố Osaka

・Hội trường tiêm phòng tập trung Yasuragi Tenkukan
4-19-115 Abenosuji, quận Abeno, thành phố Osaka

・Hội trường tiêm phòng tập trung Shiromi Hall
Trong sảnh thành Osaka, 3-1 Osakajo, quận Chuo, thành phố Osaka

・Có thể đặt lịch tiêm phòng qua Internet và gọi điện thoại. Hãy gọi điện thoại tới Trung tâm tư vấn về tiêm ngừa vắc xin phòng virus corona chủng mới của thành phố Osaka.
Thông tin liên hệ(Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ)
※Những người sau đây không thể đặt lịch tiêm phòng trên hệ thống đăng kí tiêm phòng của thành phố Osaka. Hãy đặt lịch tiêm phòng ở Trung tâm tư vấn về tiêm ngừa vắc xin.
①Người hiện tại chưa đủ 16 tuổi vào ngày đặt lịch hẹn, đủ 16 tuổi vào ngày tiêm phòng.
②Người không thể tiêm phòng mũi 2 do chuyển nơi ở.
③Nam giới độ tuổi 10, độ tuổi 20 đã tiêm phòng mũi 1 vắc xin Moderna, muốn tiêm phòng vắc xin Pfizer.
・Hội trường tiêm phòng tập trung OCAT
Tầng 3 tòa nhà OCAT, 1-4-1 Minato machi, quận Naniwa, thành phố Osaka
・Không thể đặt lịch đăng kí trên hệ thống đăng kí tiêm phòng vắc xin của thành phố Osaka. Vui lòng đặt lịch tại Trung tâm tư vấn về tiêm ngừa vắc xin phòng virus corona chủng mới của thành phố Osaka.
・Người đã tiêm mũi 1 vắc xin khác, không thể đăng kí tiêm phòng.
・Không tiếp nhận đăng kí tiêm phòng mũi 3.

Quay lại mục đầu

Cách đặt lịch bằng trang Web

Hãy xem file PDF (17 trang) dưới đây
③WEB予約の方法について ベトナム語 済-1

Những vật cần mang theo vào ngày tiêm phòng

①Phiếu tiêm phòng 
Xin lưu ý:
▼Vui lòng không xé rời và mang cả bộ đến nơi tiêm phòng.
▼Phía bên phải là “Giấy chứng nhận đã tham gia tiêm phòng”. Vui lòng bảo quản cẩn thận, ngay cả sau khi tiêm phòng xong.
②Phiếu kiểm tra sức khỏe sơ bộ 
※Vui lòng chuẩn bị trước và mang theo
※Tham khảo bảng hướng dẫn mẫu bằng tiếng Việt và điền thông tin vào bảng Phiếu kiểm tra sức khỏe sơ bộ tiếng Nhật
③Giấy tờ tùy thân  (Một trong những giấy tờ sau)
Thẻ ngoại kiều Thẻ bảo hiểm y tế Hộ chiếu Bằng lái xe

Quay lại mục đầu

Hỗ trợ tiêm phòng vắc-xin bằng nhiều thứ tiếng của FRESC (Đã kết thúc tiếp nhận đặt lịch hẹn tiêm phòng)

Dành cho người nước ngoài vẫn chưa thể tham gia tiêm phòng Vắc-xin phòng chống virus Corona chủng mới, Cục xuất nhập cảnh có thiết lập “trung tâm hỗ trợ tiêm phòng vắc- xin đa ngôn ngữ FRESC”, hướng dẫn về việc tiêm ngừa, việc đặt lịch hẹn, …

Quầy tư vấn FRESC
Số điện thoại: 0120-76-2029
Ngày làm việc: thứ 2 ~ thứ 6
Thời gian: 9 giờ ~ 17 giờ (thứ 7, chủ nhật, ngày lễ nghỉ)

Thông tin chi tiết tham khảo tại truyền đơn của trung tâm hỗ trợ tiêm chủng vắc-xin bằng nhiều thứ tiếng của FRESC
Hỗ trợ tiêm chủng vắc-xin bằng nhiều thứ tiếng của FRESC(PDF)

Xem thêm các ngôn ngữ khác tại danh sách này 

English(PDF)
中文/简体字(PDF)
中文/繁体字(PDF
한국어(PDF)

Português(PDF)
Español(PDF)
Pilipino(PDF)
ภาษาไทย(PDF)
Bahasa Indonesia(PDF)
ភាសាខ្មែរ(PDF)
नेपाली भाषा(PDF)
မြန်မာဘာသာစကား(PDF)
Монгол(PDF)
Français(PDF)
සිංහල(PDF)
اردو(PDF)
বাংলা(PDF)

Quay lại mục đầu

Giấy chứng nhận đã hoàn thành tiêm vắc-xin (hộ chiếu vắc-xin)

Cá nhân đã tiêm chủng vắc-xin Corona chủng mới đầy đủ, nếu có dự định ra nước ngoài có thể đăng ký giấy chứng nhận đã hoàn thành tiêm vắc-xin (hộ chiếu vắc-xin). Việc đăng ký được thực hiện tại quận, huyện, thành phố cư trú.
Trường hợp cư trú tại thành phố Osaka, có thể gửi hồ sơ đăng ký theo đường bưu điện. Hồ sơ bao gồm các loại giấy tờ từ mục ① đến mục ④. Lệ phí đăng ký miễn phí (cá nhân đăng ký chịu chi phí bưu điện 2 chiều).
Danh sách các quốc gia và vùng lãnh thổ chấp nhận hộ chiếu vắc-xin tại đây.
※ Hộ chiếu vắc-xin được cấp cho các cá nhân có nhu cầu đi nước ngoài. Đối với các trường hợp đã tiêm chủng đầy đủ khác, có thể sử dụng “Giấy chứng nhận đã tiêm chủng” hoặc “Giấy ghi nhận tiêm chủng”.

Các loại giấy tờ cần thiết:
① Mẫu đơn đăng ký.
② Bản sao hộ chiếu.

Bản sao rõ ràng, có thể xác nhận được số hộ chiếu và họ tên bằng chữ cái La tinh.
③ Giấy tờ xác minh lịch sử tiêm chủng.
Bản sao giấy tiêm chủng/ xác nhận tiêm chủng, hoặc bản sao giấy ghi nhận tiêm chủng.
④ Bao thư để gửi lại.
Ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận và dán sẵn tem. Trường hợp muốn gửi trả lại bằng các hình thức như “gửi nhanh” (速達), “gửi tận tay người nhận” (書留), “gửi có mã số tra cứu” (特定記録郵便) , thì cá nhân phải dán sẵn tem thêm cho phần chi phí đó.

(Tùy trường hợp, có thể cần thêm các giấy tờ sau):
⑤ Giấy tờ xác nhận họ tên cũ, họ khác, tên khác.
Bản sao các giấy tờ có ghi họ tên cũ như giấy phép lái xe, giấy hộ tịch, giấy đăng ký thường trú v.v…
※ Chỉ chấp nhận giấy tờ xác nhận là hộ chiếu cũ trường hợp có ghi họ tên cũ, họ khác, tên khác trên hộ chiếu đó.
⑥ Giấy ủy quyền.
Giấy tờ tùy thân của người được ủy quyền (giấy phép lái xe v.v…).
※ Chỉ cần thiết khi không phải do chính cá nhân đó đăng ký. Tuy nhiên, nếu có tên trên cùng giấy đăng ký thường trú thì không cần.

Địa chỉ gửi đơn đăng ký:
541-0055大阪市おおさかし中央区ちゅうおうく船場中央せんばちゅうおう1丁目ちょうめ3ばん2-202ごう
Osaka-shi, Chuo-ku, Semba Chuo 1-3-2-202
Semba Center Building, 2nd Class, 2nd Floor.
大阪市新型コロナワクチンパスポート証明発行センター

Thông tin liên lạc (Mọi thắc mắc, xin vui lòng liên hệ)

Trung tâm tư vấn về tiêm ngừa vắc xin phòng virus corona chủng mới của thành phố Osaka
TEL: 0570-065670
TEL: 06-6377-5670 (Những người không thể sử dụng điện thoại băng thông rộng hãy gọi điện tới sđt này)
FAX: 0570-056769
Thời gian hoạt động: 9:00-21:00 (Hằng ngày)
※Có thể hỗ trợ các ngôn ngữ sau: Tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Thái (9:00-18:00), tiếng Phillipine (chỉ vào ngày trong tuần 9:00-17:30), tiếng Việt (10:00-19:00)
Quay lại mục đầu

Mọi thông tin chi tiết vui lòng xem tại trang chủ của thành phố Osaka

Tại đây chúng tôi chỉ cung cấp những thông tin chính.
Mọi thông tin chi tiết, xin vui lòng xem tại trang chủ của thành phố Osaka (Tiếng Nhật).
Quay lại mục đầu

(Xem thông tin bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau)
Về việc tiêm phòng chủng vắc-xin Virus Corona chủng mới
Câu hỏi thường gặp
Kế hoạch (giả định) tiêm phòng
Địa điểm tham gia tiêm phòng
Cách thức đăng kí tiêm phòng tại Trung tâm tiêm phòng vắc xin quy mô lớn của lực lượng tự vệ Osaka (Hội trường hội nghị quốc tế phủ Osaka)
Cách thức đăng kí tiêm phòng tại trung tâm tiêm phòng vắc xin quy mô lớn thành phố Osaka (Trung tâm hội nghị Intekkusu Osaka)
Phiếu tham gia tiêm phòng・Thứ tự nhận phiếu tham gia tiêm phòng
Cách thức đặt lịch tham gia tiêm phòng
Chi phí tham gia tiêm phòng
Về việc đồng ý tham gia tiêm chủng
Cổng điện thoại thông tin về tiêm phòng Corona chủng mới

Quay lại mục đầu

 


News by Category

Banner của các tổ chức liên quan
Banner quảng cáo
PAGE TOP
%d bloggers like this: