Thông tin liên quan đến dịch bệnh Corona

Thông tin về Vắc-xin phòng Virus corona chủng mới(Cập nhật 15/6)

Về việc tiêm ngừa vắc-xin phòng Virus Corona chủng mới

Tình trạng đặt lịch hẹn tham gia tiêm phòng vắc-xin virus Corona chủng mới(Thông tin cập nhật ngày 14 tháng 6)
Những người có thể tham gia tiêm phòng Vắc xin
Thứ tự tham gia tiêm phòng vắc xin
Cách thức tham gia tiêm phòng vắc xin
Ngày gửi bưu điện phiếu tiêm ngừa vắc xin (Dành cho đối tượng dưới 64 tuổi) (Thông tin cập nhật ngày 9 tháng 6)
Người đã nhận phiếu tiêm ngừa vắc xin (Thông tin cập nhật ngày 12 tháng 6)
Ngày gửi phiếu và ngày đăng kí tiêm ngừa (Thông tin cập nhật ngày 16 tháng 6)
Dành cho những người đã nhận được phiếu đăng kí (Thông tin cập nhật ngày 17 tháng 5)
Cách thức đặt lịch trên trang Web (Thông tin cập nhật ngày 31 tháng 5)
Những vật cần mang theo vào ngày tiêm phòng (Thông tin cập nhật ngày 21 tháng 5)
Cách thức đăng kí tiêm phòng tại trung tâm tiêm phòng vắc xin quy mô lớn của lực lượng tự vệ Osaka (Thông tin cập nhật ngày 27 tháng 5)
Cách thức đăng kí tiêm phòng tại trung tâm tiêm phòng vắc xin quy mô lớn thành phố Osaka (Thông tin cập nhật ngày 7 tháng 6)
Cách thức tham gia chích ngừa tại sảnh hội nghị chích ngừa tập trung quy mô lớn ShiroMi (Cập nhật ngày 14 tháng 6) 

■Tình trạng đặt lịch hẹn tham gia tiêm phòng vắc-xin virus Corona chủng mới

① Đặt lịch hẹn tham gia tiêm phòng tập thể

: Có thể đặt lịch hẹn /  Không thể đặt lịch hẹn / Chưa thể đặt lịch hẹn

Đối tượng Những người sinh trước ngày 1/4/1936 Những người có ngày sinh từ 2/4/1936 đến 1/4/1941 Những người có ngày sinh từ 2/4/1941 đến 1/4/1946 Những người có ngày sinh từ 2/4/1946 đến 1/4/1949 Những người có ngày sinh từ 2/4/1949 đến 1/4/1953 Những người có ngày sinh từ 2/4/1953 đến 1/4/1957
Tình trạng đặt lịch hẹn
(Cập nhật vào 9:00 ngày 14/6)
Thời gian có thể đặt lịch lần tiếp theo Từ ngày 21/6, Chưa có quyết định về thời gian.

※Cách đăng kí xem tại đây

② Đặt lịch hẹn tham gia tiêm phòng cá nhân
Những người có nguyện vọng tham gia tiêm phòng cá nhân, hãy liên lạc đến bệnh viện để đặt lịch hẹn.
③Trung tâm tiêm phòng vắc xin quy mô lớn thành phố Osaka (Trung tâm hội nghị Intex Osaka)
Có thể bắt đầu tiếp nhận đặt lịch (Cập nhật ngày 8 tháng 6).
Cách đặt lịch xem tại đây 
Lịch đăng kí chích ngừa tại sảnh hội nghị ShiroMi chích ngừa tập trung quy mô lớn (Trong sảnh thành Osaka- Osaka Jou)Bắt đầu nhận lịch đăng kí (Cập nhật ngày 14 tháng 6)
Cách thức đặt lịch xem tại đây 
Về việc đăng kí lịch tiêm Vắc xin phòng ngừa virus corona chủng mới cho cá nhân
Những người muốn đăng kí tiêm vắc xin tại bệnh viện nơi thường khám chữa bệnh hãy gọi điện đặt lịch trực tiếp với bệnh viện

Quay lại mục đầu

【Đối tượng: Những người cao tuổi】Xem thông tin chi tiết về ngày bắt đầu tiếp nhận đăng ký tại đây.

<Thông báo quan trọng>
Chúng tôi sẽ phát thẻ tiêm ngừa Vắc-xin và bảng kiểm tra khảo sát sức khỏe sơ bộ theo thứ tự cho người cao tuổi sinh trước ngày 1/4/1957. Xin hãy bảo quản cẩn thận.
Thời gian phát hành thẻ tiêm chủng cho đối tượng khác dự kiến sẽ tiến hành sau tháng 7. Xin vui lòng chờ đợi.

■ Những người có thể tham gia tiêm phòng Vắc-xin

Người trên 16 tuổi
*Khi tham gia tiêm phòng Vắc-xin, cần hiểu rõ hiệu quả cũng như mức độ nguy hiểm có thể gây ra của vắc-xin đối với cơ thể.
Quay lại mục đầu

■ Thứ tự tham gia tiêm phòng vắc-xin

1. Người làm việc tại bệnh viện, cơ sở y tế
2. Người cao tuổi sinh trước 1/4/1957 đang sống ở viện dưỡng lão
3. Người cao tuổi sinh trước 1/4/1957
4. Những người làm việc tại viện dưỡng lão nơi có người bệnh hoặc nơi có người cao tuổi.
5. Những đối tượng khác
Quay lại mục đầu

■ Cách thức tham gia tiêm phòng vắc-xin

 • Không mất phí để tham gia tiêm phòng vắc-xin. Tiêm miễn phí.
 • Phiếu tiêm chủng (phiếu để tham gia tiêm phòng vắc-xin) sẽ được gửi tới nhà bạn qua đường bưu điện.
 • Trên phiếu tiêm chủng có ghi cách thức tham gia tiêm chủng.
 • Đặt lịch hẹn trước nơi tiêm phòng qua điện thoại hoặc internet.
 • Mang theo 3 loại giấy tờ sau đây để tiến hành tiêm chủng
  ① Phiếu tiêm chủng

  ② Bảng khảo sát sức khỏe sơ bộ (Bảng ghi tình trạng sức khỏe)
  ③ Giấy chứng minh nhân thân (Hộ chiếu, thẻ ngoại kiều)
 • Những người đang tham gia khám chữa bệnh hoặc nhận thuốc tại bệnh viện xin vui lòng hỏi xác nhận với bác sĩ về việc bản thân có thể tham gia chích ngừa vắc-xin hay không
  Quay lại mục đầu

■ Ngày gửi bưu điện phiếu tiêm ngừa vắc xin

Phiếu tiêm ngừa và bảng khảo sát sức khỏe sơ bộ sẽ được gửi theo thứ tự đến cho người cao tuổi (người có ngày sinh từ trước 1/4/1957) trước. Những đối tượng khác vui lòng chờ.
Phiếu sẽ được gửi theo thứ tự từ ngày 19/4/2021 đến ngày 11/5/221 như bảng dưới đây

Thời gian phát hành phiếu tiêm ngừa Vắc xin
Đối tượngNăm tuổi Ngày gửi dự kiến
Người sinh từ 2/4/1957 – 1/4/1961 (từ 60 đến 64 tuổi) 16/6/2021(Thứ tư)
Người sinh từ 2/4/1961 đến 1/4/1971 (50 đến 59 tuổi) 21/6/2021(Thứ hai)
Người sinh từ 2/4/1971 đến 1/4/1981 (40 đến 49 tuổi) 23/6/2021(Thứ tư)
Người sinh từ 2/4/1981 đến 1/4/1985 (36 đến 39 tuổi) 28/6/2021(Thứ hai)
Người sinh từ 2/4/1985 đến 1/4/2001 (64 đến 66 tuổi) 30/6/2021(Thứ tư)

※Số tuổi được ghi ở trên là số tuổi được tính theo mốc 1/4/2021
※Ngày 31/3/2021 Phiếu tiêm ngừa vắc xin được phát hành dựa theo sổ thông tin lưu trú cơ bản thành phố Osaka.
Quay lại mục đầu

■ Người đã nhận phiếu tiêm ngừa Vắc xin

Xin hãy kiểm tra những vật phẩm bên trong phong thư

Với những người trên 65 tuổi, vật dụng được gửi đến gồm
①Phiếu tiêm ngừa ②Thông báo tiêm Vắc xin phòng ngừa Virus Corona chủng mới ③Phiếu khai báo sức khỏe tổng quát (2 tờ) ④Giấy hướng dẫn tiêm Vắc xin phòng ngừa Virus Corona chủng mới Giấy hướng dẫn.Trước khi tham gia tiêm ngừa cần đọc kĩ giấy hướng dẫn này.
Với những người dưới 64 tuổi, vật dụng được gửi đến gồm
①Phiếu tiêm ngừa ②Giấy hướng dẫn ③Phiếu khai báo sức khỏe tổng quát (2 tờ) ④Giấy hướng dẫn tiêm Vắc xin phòng ngừa Virus Corona chủng mới Giấy hướng dẫn.Trước khi tham gia tiêm ngừa cần đọc kĩ giấy hướng dẫn này.

Phong thư

Phong thư
① Thông báo tiêm Vắc xin phòng ngừa Virus Corona chủng mới

・Có ghi cách thức đăng kí tiêm Vắc xin.
・Đặt lịch tại đây
① Giấy hướng dẫn  
Ngày bắt đầu tiếp nhận đăng kí sẽ được thông báo trên trang chủ của thành phố Osaka
・Hãy bảo quản kĩ những vật được gửi đến trong phong thư
②Phiếu tiêm ngừa

・Đây là phiếu được sử dụng để tham gia tiêm phòng
・Cần phải tiêm phòng 2 lần
・Sau khi đã tiêm phòng lần 1, hãy giữ lại phiếu.
※Phiếu sẽ được sử dụng tiếp cho lần tiêm tiếp theo. Do đó hãy bảo quản phiếu cẩn thận.
②Phiếu tiêm ngừa
・Đây là phiếu được sử dụng để tham gia tiêm phòng
・Cần phải tiêm phòng 2 lần
・Sau khi đã tiêm phòng lần 1, hãy giữ lại phiếu.
※Phiếu sẽ được sử dụng tiếp cho lần tiêm tiếp theo. Do đó hãy bảo quản phiếu cẩn thận.
③Phiếu khai báo sức khỏe tổng quát (2 tờ)
・Dùng để ghi lại những thông tin liên quan đến sức khỏe trước khi tham gia tiêm phòng Vắc xin. 

・Để tham gia tiêm phòng cần điền Phiếu khai báo sức khỏe
・Cần phải điền phiếu cho mỗi lần tiêm. ( điền 2 lần)
Phiếu khai báo sức khỏe sẽ được sử dụng cho mỗi lần tiêm vì vậy phải bảo quản cẩn thận.
※Lần tiêm phòng thứ 2 sẽ cách lần tiêm phòng đầu tiên khoảng 20 ngày.
※Phiếu khai báo sức khỏe mẫu xem tại đây (Bộ lao động y tế phúc lợi xã hội)※Phiếu khai báo sức khỏe tổng quát của thành phố Osaka có thêm câu hỏi phụ. Xem thêm tại đây
※Bản hướng dẫn tiếng việt xem tại đây đây.Xem cách ghi tại bản tiếng việt và điền thông tin vào bản tiếng nhật. 
③Phiếu khai báo sức khỏe tổng quát (2 tờ)
・Dùng để ghi lại những thông tin liên quan đến sức khỏe trước khi tham gia tiêm phòng Vắc xin. 
・Để tham gia tiêm phòng cần điền Phiếu khai báo sức khỏe
・Cần phải điền phiếu cho mỗi lần tiêm. ( điền 2 lần)
Phiếu khai báo sức khỏe sẽ được sử dụng cho mỗi lần tiêm vì vậy phải bảo quản cẩn thận.
※Lần tiêm phòng thứ 2 sẽ cách lần tiêm phòng đầu tiên khoảng 20 ngày.
※Phiếu khai báo sức khỏe mẫu xem tại đây (Bộ lao động y tế phúc lợi xã hội)※Phiếu khai báo sức khỏe tổng quát của thành phố Osaka có thêm câu hỏi phụ. Xem thêm tại đây
※Bản hướng dẫn tiếng việt xem tại đây đây. Xem cách ghi tại bản tiếng việt và điền thông tin vào bản tiếng nhật.
④Giấy hướng dẫn tiêm Vắc xin phòng ngừa Virus Corona chủng mới

・Có ghi những thông tin về Vắc xin.
※Gồm những vấn đề như: Những người không thế tham gia tiêm phòng, Những việc cần xin ý kiến bác sĩ, những điều chú ý khi muốn tham gia tiêm phòng vắc xin. Sau khi tiêm Vắc xin có những phản ứng phụ như đau ở vùng tiêm, phát sốt, … Hãy đọc kĩ bản hướng dẫn này. Bản tiếng việt xem tại đây.
④Giấy hướng dẫn tiêm Vắc xin phòng ngừa Virus Corona chủng mới


・Có ghi những thông tin về Vắc xin.
・Có hai nhà phân phối Vắc xin hiện nay là Pfizer và Moderna.
※ Những người không thế tham gia tiêm phòng, Những việc cần xin ý kiến bác sĩ, những điều chú ý khi muốn tham gia tiêm phòng vắc xin. Sau khi tiêm Vắc xin có những phản ứng phụ như đau ở vùng tiêm, phát sốt, … Hãy đọc kĩ bản hướng dẫn này. 
※ Những thông tin liên quan đến Vắc xin của  Pfizer xem tại đây. Những thông tin liên quan đến Vắc xin của  Moderna xem tại đây bản tiếng nhật, bản tiếng anh .
※Bản tiếng việt xem tại đây.

Quay lại mục đầu

■ Ngày bắt đầu tiếp nhận đăng kí

 【Đối tượng: người dưới 64 tuổi】

Khi ngày tiếp nhận đăng ký được quyết định, chúng tôi sẽ thông báo trên trang thông tin.

【Đối tượng: người trên 65 tuổi】

Chúng tôi sẽ gửi phong thư theo thứ tự.

Mặt trước

Mặt sau

Ngày bắt đầu tiếp nhận đăng kí

 Đối tượng Ngày dự định gửi phiếu đăng kí Ngày tiếp nhận đăng kí Lần tiêm phòng thứ nhất Lần tiêm phòng thứ hai
1 Những người sinh trước ngày 1/4/1936 Khoảng ngày 14/5/2021 Khoảng ngày 17/5/2021 Từ ngày 24/5/2021 Từ ngày 14/6/2021
2 Những người sinh ra trong khoảng thời gian 2/4/1936~1/4/1941 Khoảng ngày 20/5/2021 Khoảng ngày 24/5/2021 Từ ngày 31/5/2021 Từ ngày 21/6/2021
3 Những người sinh ra trong khoảng thời gian 2/4/1941~1/4/1946 Khoảng ngày 26/5/2021 Khoảng ngày 31/5/2021 Từ ngày 7/6/2021 Từ ngày 28/6/2021
4 Những người sinh ra trong khoảng thời gian 2/4/1946~1/4/1949 Khoảng ngày 4/6/2021 Khoảng ngày 7/6/2021 Khoảng ngày 14/6/2021 Khoảng ngày 5/7/2021
5 Những người sinh ra trong khoảng thời gian 2/4/1949~1/4/1953 Khoảng ngày 10/6/2021 Khoảng ngày 14/6/2021 Khoảng ngày 21/6/2021 Khoảng ngày 12/7/2021
6 Những người sinh ra trong khoảng thời gian 2/4/1953~1/4/1957 Khoảng ngày 17/6/2021 Khoảng ngày 21/6/2021 Khoảng ngày 28/6/2021 Khoảng ngày 19/7/2021

Quay lại mục đầu

■Dành cho những người đã nhận được phiếu đăng kí

Có thể chọn chích ngừa ở bệnh viện thường thăm khám bệnh hoặc tại cơ sở tiêm phòng của Thành phố Osaka.

Nơi muốn đăng kí chích ngừa Vắc xin

Phương thức đăng kí

Bệnh viện nơi thường xuyên khám chữa bệnh

Xin hãy xác nhận với bệnh viện về việc Có thể tham gia chích ngừa tại bệnh viện hay không. Nếu được thì hãy đăng kí với bệnh viện.
※Nếu không thể tham gia chí ch ngừa tại bệnh viện (nới thường khám chữa bệnh) thì hãy đăng kí chích ngừa vắc xin tại cơ sở tiêm phòng được chỉ định bởi thành phố Osaka.

Cơ sở tiêm phỏng được thành phố Osaka chỉ định

Cơ sở được tiêm phòng được thành phố Osaka chỉ định. Hãy liên lạc đến một trong hai số điện thoại sau

   ☎0570-065670 hoặc

     ☎06-6377-5670

Có thể đăng kí bằng đường dẫn URL hoặc mã QR có ghi trên bưu thiếp

Nếu không biết nên tiêm phòng ở đâu xin hãy gọi điện đến trung tâm tư vấn về tiêm ngừa vắc xin phòng virus corona chủng mới của thành phố Osaka
Quay lại mục đầu

Cách đặt lịch bằng trang Web

Hãy xem file PDF (17 trang) dưới đây
③WEB予約の方法について ベトナム語 済-1

■Những vật cần mang theo vào ngày tiêm phòng

①Phiếu tiêm phòng 
Xin lưu ý:
▼Vui lòng không xé rời và mang cả bộ đến nơi tiêm phòng.
▼Phía bên phải là “Giấy chứng nhận đã tham gia tiêm phòng”. Vui lòng bảo quản cẩn thận, ngay cả sau khi tiêm phòng xong.
②Phiếu kiểm tra sức khỏe sơ bộ 
 

※Vui lòng chuẩn bị trước và mang theo
※Tham khảo bảng hướng dẫn mẫu bằng tiếng Việt và điền thông tin vào bảng Phiếu kiểm tra sức khỏe sơ bộ tiếng Nhật

③Giấy tờ tùy thân  (Một trong những giấy tờ sau)
Thẻ ngoại kiều Thẻ bảo hiểm y tế Hộ chiếu Bằng lái xe

Quay lại mục đầu

Cách thức đăng kí tiêm phòng tại Trung tâm tiêm phòng vắc xin quy mô lớn của lực lượng tự vệ Osaka (Trung tâm hội nghị quốc tế phủ Osaka)

Địa điểm tiêm phòng vắc xin quy mô lớn là Hội trường hội nghị quốc tế phủ Osaka.
Những người sinh trước ngày 1/4/1957, mặc dù chưa được nhận bưu thiếp thì vẫn có thể đặt lịch tiêm phòng được.
Có thể đăng kí qua Line của bộ quốc phòng. Lưu ý không thể đặt lịch bằng điện thoại.
Trang chủ về cách đặt lịch và giải đáp thắc mắc về trung tâm tiêm phòng quy mô lớn tại “Trung tâm tiêm phòng vắc xin quy mô lớn của lực lượng tự vệ Osaka”
Quay lại mục đầu

Cách thức đăng kí tiêm phòng tại trung tâm tiêm phòng vắc xin quy mô lớn thành phố Osaka (Trung tâm hội nghị Intex Osaka)

Địa điểm tiêm phòng vắc xin quy mô lớn là Intex Osaka.
Có thể bắt đầu đăng kí từ ngày 1/6/2021.
Những người sinh trước ngày 1/4/1957, mặc dù chưa được nhận bưu thiếp thì vẫn có thể đăng kí lịch tiêm phòng được.
Có thể đăng kí qua Internet. Từ ngày 3/6 có thể đặt lịch bằng điện thoại. Hãy gọi điện đến trung tâm hỗ trợ tiêm Vắc xin phòng ngừa virus Corona chủng mới.
Giải đáp thắc mắc (khi có câu hỏi hoặc có điều không hiểu rõ)
Quay lại mục đầu

Cách thức tham gia chích ngừa tại sảnh hội nghị chích ngừa tập trung quy mô lớn ShiroMi

Sảnh hội nghị ShiroMi nằm ở trong thành Osaka.
Những người sinh trước ngày 1 tháng 4 năm 1953 có thể đăng kí lịch tiêm phòng.
Có thể đặt lịch bằng điện thoại hoặc qua Internet. Hãy gọi điện đến trung tâm hỗ trợ tiêm Vắc xin phòng ngừa virus Corona chủng mới.
Liên hệ giải đáp thắc mắc (Giải đáp những điều chưa hiểu)
Quay lại mục đầu

Thông tin liên lạc (Mọi thắc mắc, xin vui lòng liên hệ)

Cổng thông tin về Vắc-xin phòng Virus corona chủng mới tại thành phố Osaka.
TEL: 0570-065670
TEL: 06-6377-5670 (Những người không thể sử dụng điện thoại băng thông rộng hãy gọi điện tới sđt này)
FAX: 0570-056769
Thời gian hoạt động: 9:00-21:00 (Hằng ngày)
※Có thể hỗ trợ các ngôn ngữ sau: Tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Thái (9:00-18:00), tiếng Phillipine (chỉ vào ngày trong tuần 9:00-17:30), tiếng Việt (10:00-19:00)
Quay lại mục đầu

Mọi thông tin chi tiết vui lòng xem tại trang chủ của thành phố Osaka

Tại đây chúng tôi chỉ cung cấp những thông tin chính.
Mọi thông tin chi tiết, xin vui lòng xem tại trang chủ của thành phố Osaka (Tiếng Nhật).
Quay lại mục đầu

(Xem thông tin bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau)
Về việc tiêm phòng chủng vắc-xin Virus Corona chủng mới
Câu hỏi thường gặp
Kế hoạch (giả định) tiêm phòng
Địa điểm tham gia tiêm phòng
Cách thức đăng kí tiêm phòng tại Trung tâm tiêm phòng vắc xin quy mô lớn của lực lượng tự vệ Osaka (Hội trường hội nghị quốc tế phủ Osaka)
Cách thức đăng kí tiêm phòng tại trung tâm tiêm phòng vắc xin quy mô lớn thành phố Osaka (Trung tâm hội nghị Intekkusu Osaka)
Phiếu tham gia tiêm phòng・Thứ tự nhận phiếu tham gia tiêm phòng
Cách thức đặt lịch tham gia tiêm phòng
Chi phí tham gia tiêm phòng
Về việc đồng ý tham gia tiêm chủng
Cổng điện thoại thông tin về tiêm phòng Corona chủng mới

Quay lại mục đầu

News by Category

Banner của các tổ chức liên quan
Banner quảng cáo
PAGE TOP