Hướng dẫn phòng chống thiên tai

Cuốn sách hướng dẫn này giải thích về phòng chống thảm họa thiên nhiên và những việc cần làm khi xảy ra thảm họa. (Khi nhấp vào đường link thì sẽ tải được dưới định dạng PDF)   Hướng dẫn phòng chống thiên tai Hướng dẫn phòng chống thiên tai ~Tiếng Nhật・Tiếng Anh~ Hướng dẫn … Đọc tiếp Hướng dẫn phòng chống thiên tai