Đăng tuyển hội viên

関連記事: (Đoàn thể pháp nhân vì lợi ích cộng đồng) Trung tâm giao lưu quốc tế Osaka Salon tiếng Nhật ngày chủ nhật Cổng tư vấn dành cho người nước ngoài Trung tâm thông tin Bản đồ truy cập Salon giao tiếp dành cho người nước ngoài. i-house 外国人留学生への支援事業(ベトナム語)